Požádala jsem zpětně o sirotčí důchod, nyní se počítá výměr dávky. Znamená to, že mi byl důchod přiznán?

Odpověď na dotaz ze dne 29. 9. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, žádala jsem si o sirotčí důchod zpětně, volala jsem na Čssz, paní mi řekla že to je teď ta žádost v procesu kdy se vypočítává výměr té dávky, co to znamená? Je mi sirotčí důchod přiznán?

Barbora
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že jste na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) zpětně zažádala o sirotčí důchod. Pracovnice úřadu Vám telefonicky sdělila, že je Vaše žádost v procesu vypočítávání výměru. Ptáte se, zda to znamená, že Vám je sirotčí důchod přiznán a jak se vyměřuje jeho výše.

Milá Barboro,

ČSSZ má zákonnou lhůtu pro vyřízení žádosti 90 dnů (zpravidla je však žádost vyřízena dříve), kdy rozhoduje o nároku na důchod a jeho výši. Výše důchodu je vypočtena až po uznání nároku na důchod, proto bych si troufla odhadovat, že Vám sirotčí důchod přiznán bude. S jistotou to však budete vědět až ve chvíli, kdy Vám poštou přijde písemné rozhodnutí o uznání nebo zamítnutí nároku na sirotčí důchod, kde bude v případě uznání nároku uvedeno, od jakého data a v jaké výši byl důchod přiznán.

Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výše jejích výdělků dosažených v rozhodném období. Sirotčí důchod má dvě části a to výměru základní a výměru procentní. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění, v roce 2021 činí 3550,-Kč. Výše procentní výměry činí 40 % procentní výměry důchodu (starobního nebo invalidního), který pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí.

S přáním všeho dobrého

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz