Požádala jsem v srpnu o sirotčí důchod, zatím jsem nedostala výměr ani zálohu. Co bude po uplynutí 90 dnů?

Odpověď na dotaz ze dne 5. listopadu 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,v červenci mi zemřela maminka a jsem studentka ,otec mi platí 3000kč alimenty a jiný příjem nemám.Od srpná ,kdy jsem podala žádost o sirotčí důchod jsem doteď nedostala výměr ani zálohu (která byla zaškrtnuta).Zajímalo by mě ,jestli po lhůtě 90dnů už mi musí začít vyplacet plně tu dávku a vrátí mi peníze za ty tři měsíce nebo mi dají prozatim zálohu a budou to dál řešit?jde o to,že musim platit za bydlení,mít na jídlo a už tolik měsíců jsem bez peněz.Eště dodám,že maminka pečovala o postižené děti.
Eliška
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že Vám v červenci zemřela maminka. V srpnu jste podala žádost o sirotčí důchod, ve které jste požádala i o zálohu. Dosud jste neobdržela výměr ani zálohu. Jste studentka. Jediným Vaším příjmem jsou alimenty od otce ve výši 3000 Kč, které nepokryjí Vaše náklady na bydlení a jídlo. Ptáte se, co nastane po uplynutí lhůty 90 dnů - zdali začne výplata důchodu v plné výši a zároveň Vám bude vyplacen důchod zpětně, nebo jestli dostanete zálohu a řízení bude nadále pokračovat.

Vážená paní Eliško,

nejprve mi dovolte vyjádřit upřímnou soustrast s úmrtím Vaší maminky. Je mi líto Vaší ztráty. Úmrtí rodiče přináší do života řadu nelehkých změn včetně změn finančních. Je pochopitelné, že byste potřebovala, aby výplata sirotčího důchodu započala co nejdříve.

Po uplynutí lhůty 90 dnů, kterou má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na vyřízení Vaší žádosti, nelze spoléhat na to, že výplata sirotčího důchodu začne ihned. Ačkoliv většina žádostí bývá vyřízena před uplynutím této lhůty, někdy může být lhůta 90 dnů naopak prodloužena o dobu, kdy jsou došetřovány rozhodné skutečnosti pro Vaši žádost např. u zaměstnavatelů, úřadů apod. Zároveň záleží na tom, kdy ČSSZ zprocesuje výplatu Vašeho důchodu. Správně předpokládáte, že Vám ČSSZ doplatí i důchody zpětně, a to ode dne, kdy Vám na sirotčí důchod vznikl nárok. Doplatek Vám bude vyplacen samostatně.

Je dobře, že jste si požádala o zálohu. Nedovedu zde v poradně posoudit, z jakého důvodu Vám nebyla vyplacena. Tuto informaci Vám však dovedou zcela konkrétně sdělit v Call centru ČSSZ, kde je možné rovněž se informovat o stavu řízení a požádat o označení Vaší žádosti jako urgentní. V Call centru můžete také znovu požádat o vyplacení zálohy. Nepředpokládám, že by Vám ji odmítli vyplatit, nicméně pro úplnost doplňuji, že na ni není zákonný nárok.

Vzhledem k Vaší finanční situaci je možné, že byste mohla mít současně nárok na některé z dávek státní sociální podpory či na některé z dávek hmotné nouze. O tyto dávky lze žádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa Vašeho trvalého pobytu. Poradit ohledně nároku se lze také v Call centru Úřadu práce ČR či v některé z občanských poraden.

Držím palce, ať se povede Vaši finanční situaci brzy zlepšit.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková