Potřebuji zjistit datum a místo úmrtí v zahraničí. Jaký úřad mám kontaktovat?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 10. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
chtěla bych se prosím zeptat, když je v Karastru nemovitostí na Listu vlastnictví uveden zemřelých vlastník, který se narodil v roce 1877 (znám přesné datum narození) v Pelhřimově a okresní archiv sdělil, že se odstěhoval do Vídně (neznámo kdy), jaký úřad mám kontaktovat, abych zjistila datum a místo úmrtí (okruh dědiců) vlastníka? Mám kontaktovat Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra? Nebo mám kontaktovat archiv ve Vídni? Jsem pracovnice pozemkového úřadu.

Jaroslava

Ptáte se, jaký úřad kontaktovat pro zjištění místa a data úmrtí vlastníka nemovitosti, který zemřel pravděpodobně v Rakousku.

Dobrý den, Jaroslavo,

institut oprávněný jednat ve věci úmrtí státního občana České republiky v zahraničí je zastupitelský úřad České republiky, který má působnost pro daný stát, či odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Ve Vámi popsaném případě by jím mělo být Velvyslanectví České republiky v Rakousku, které bude buď oprávněné jednat nebo by Vás mělo být schopné nasměrovat na místní příslušné úřady.

Matriční doklady (v tomto případě úmrtní list) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná zemřela. Jde-li se o úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika).

Doporučuji tedy obrátit se s Vaším dotazem na Velvyslanectví České republiky v Rakousku. Tel.: +43 1 899 58 111, E-mail: vienna@embassy.mzv.cz. Popřípadě může dotaz adresovat na infolinku zvláštní matriky: +420 800 100 862.

S úctou

Anna Hašplová

Dotaz zodpovídá

PhDr. Anna Hašplová

poradenská pracovnice, redaktorka internetové poradny

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz