Potřebuji nahlédnout do dědických spisů otce a dědečka. Co znamená mít právní zájem?

Odpověď na dotaz ze dne 17. února 2021 zobrazit původní dotaz
Co znamená právní zájem ? Jsem synem a vnukem zemřelých. Dobrý den, podle zákona se dědické spisy uchovávají po dobu 50 let. Oba dědické spisy by tedy stále měly být uloženy u příslušného okresního soudu, který vedl řízení. U tohoto soudu můžete případně požádat o nahlédnutí do spisu, osvědčíte-li právní zájem na nahlédnutí. S pozdravem
Ladislav Kaňák

Dobrý den, pane Kaňáku,

obracíte se na nás ohledně dovysvětlení předešlé odpovědi, rád byste upřesnění, co je „právní zájem“.

Právo rozlišuje právní zájem a naléhavý právní zájem. Ve Vašem případě jde o právní zájem. Obecně se chápe jako konkrétní okolnost na straně osoby, která žádá o nahlédnutí do spisů, s tím, že tato okolnost se této osoby bezprostředně dotýká.

Prakticky žadatel osvědčí právní zájem např. tak, že soudu vysvětlí, že informace ze spisu potřebuje proto, aby si ověřil, proč nedědil, kdo dědil místo něho, kdo dědil obecně, protože se zajímá o majetek, který byl předmětem dědění – chce si ho nárokovat apod. Typicky může chtít dědic nahlédnout do „cizího spisu“, pokud si z něho potřebuje opatřit podklady pro přípravu nějakého procesního postupu, např. žaloby.

Mnoho zdaru v dalších krocích.

Barbora Vráblová