Potřebná doba pojištění - pro přiznání vdovského a sirotčího důchodu

Odpověď na dotaz ze dne 16. září 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, můj manžel před dvěma měsíci zemřel. Bylo mu 41 let. V posledních pěti letech byl hlášen na úřadě práce. Mám dvě malé děti, je mi 35 let. Nevím, jestli mám po manželovi nárok na vdovský důchod a děti na sirotčí důchod.
Píšete, že Váš manžel před dvěma měsíci zemřel. V posledních pěti letech byl hlášen na úřadě práce. Ptáte se, zda máte po něm nárok na vdovský důchod a Vaše děti na sirotčí důchod.

Dobrý den,

nejprve Vám chci vyjádřit upřímnou soustrast nad smrtí Vašeho manžela.

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného pro případný nárok na starobní, invalidní, sirotčí a vdovský důchod.

Jaká je potřebná doba pojištění pro nárok na vdovský/sirotčí důchod po zemřelém?
Nárok na vdovský důchod dle zákona č. 155/1995 Sb. máte, pokud Váš manžel splňoval ke dni smrti potřebnou dobu placení pojištění pro nárok na invalidní důchod.
Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky
f) nad 28 let pět roků
g) nad 38 let deset roků

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti, i tehdy, pokud zemřelý nesplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, ale získal alespoň polovinu této doby. Délka potřebné doby pojištění se přitom zaokrouhluje na celé dny dolů. U osob starších 28 let činí tedy tato doba nejméně 5 let v posledních deseti letech před jejich smrtí a u osob starších 38 let nejméně 10 let v posledních dvaceti letech. Záleží tedy na tom, zda Váš manžel v posledních dvaceti letech hradil alespoň deset let sociální pojištění a to buď prostřednictvím svého zaměstnavatele, anebo sám. Do potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod lze započítat v oprávněných případech také tzv. náhradní dobu pojištění. Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby započítávají do potřebných let pojištění pro nárok na důchod. A to v případě, že předchozí doba pojištění trvala alespoň jeden rok.

Zůstaneme-li u toho, že Váš manžel byl evidován pět let na úřadě práce, započtou se mu do potřebné doby pojištění nejvýše 3 roky evidence. V takovém případě je pro nárok na Váš vdovský důchod potřebné, aby alespoň 7 let v uplynulých 20 letech odváděl pojistné prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo si sociální pojištění hradil sám. Pokud Váš manžel splňoval ke dni smrti potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod, pak můžete uplatňovat nárok na vdovský důchod a děti na sirotčí důchod. Více informací o náhradní době pojištění naleznete na portále České správy sociálního zabezpečení.

Kde žádat o vdovský a sirotčí důchod?
Žádost o oba důchody je třeba podat na příslušné správě sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště.

Co lze dělat, pokud manžel nesplnil ke dni smrti potřebnou pojištění?
Jestliže Váš manžel ke dni smrti potřebnou dobu pojištění nesplňoval, máte právo podat žádost o tzv. zmírnění tvrdosti zákona a prominutí potřebné doby pojištění pro nárok na vdovský a sirotčí důchod. Nejprve je třeba, abyste podala žádost o vdovský a sirotčí důchod. Poté, co obdržíte zamítavé rozhodnutí od České správy sociálního zabezpečení, máte právo podat žádost o zmírnění tvrdosti zákona – formou dopisu. V dopisu je třeba uvést závažné důvody, které Vás k podání žádosti vedou. Žádost se podává na Ministerstvo práce a sociálních věcí. O vyhovění či nevyhovění žádosti rozhoduje ministr práce a sociálních věcí, lhůty pro vyřízení žádosti nejsou stanoveny, obvykle to trvá půl roku a déle. Domnívám se, že pravděpodobnost vyhovění této žádosti je malá, ovšem můžete to zkusit.

Pro získání více informací Vám mohu doporučit informační informační centrum ČSSZ v Praze, jehož tel. je 257 062 860. Na adrese www.cssz.cz naleznete i rozpis pracovních hodin Call centra.

S úctou a přáním všeho dobrého
Tereza Bímová