Polovinu pozůstalosti má dědit osoba, kterou stát nedohledal. Kdo tuto část zdědí?

Odpověď na dotaz ze dne 1. července 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, byli jsme svoláni k notáři jako pozůstalí. Dědictví je rozděleno na dvě poloviny. Jednu polovinu pozůstalosti má dědit osoba, kterou stát nedohledal (zemřela před mnoha lety). Kdo bude dědit tuto polovinu pozůstalosti, pokud se tato osoba a ani žádný její příbuzný nedohledá? Bude to stát? Děkuji za pomoc.
R.M.

Dobrý den,

ačkoliv to ve svém dotazu výslovně neuvádíte, rozumím tomu tak, že zůstavitel sepsal závěť, v níž zůstavil celou pozůstalost dvěma osobám a ty měly dědit rovným dílem. Pokud je můj předpoklad správný, mělo by se na tuto situaci použít § 1504 občanského zákoníku, který říká, že podíl dědice, který nedědí a nemá v závěti stanoveného náhradníka, přiroste poměrně k podílům ostatních dědiců uvedených v závěti, a to za podmínky, že dědici jsou povolání k dědictví rovným dílem nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení.

Jinými slovy, uvolněný podíl by měl přirůst k podílu žijícího dědice. Otázkou zůstává, zda je ve Vaší situaci naplněna podmínka, že dědici byli povoláni k dědictví „rovným dílem nebo všeobecným výrazem znamenajícím rovné podělení“. Podle zákona je totiž rozdíl, jestli zůstavitel v závěti napíše, že „tyto čtyři osoby budou dědit rovným dílem“ nebo „každé z těchto osob připadne z pozůstalosti jedna čtvrtina“. V prvním případě uvolněný podíl jednoho z dědiců přiroste poměrně k podílům ostatních dědiců. V druhém případě je přirůstání uvolněného podílu vyloučeno.

V druhé z uvedených situací by uvolněný dědický podíl nepřirostl k podílu žijícího dědice, ale byl by děděn dědici podle zákonné dědické posloupnosti, tedy podle dědických tříd.

S pozdravem

Barbora Vráblová