Počítám se jako synovec mezi osoby blízké?

Odpověď na dotaz ze dne 7. července 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chci se zeptat, zdali se synovec počítá mezi osoby blízké, přesněji může-li být uveden jako pečující o osobu blízlou. Našel jsem sice několik odpovědí na danou otázku, ale nejsem z nich nijak moudrý, jelikož to vypadám na ano/ne zároveň. Děkuji za odpověď.
jiří
Ptáte, jestli se jako synovec počítáte mezi osoby blízké a jestli můžete být uveden jako pečující o osobu blízkou.

Dobrý den, pane Jiří,

podle nového občanského zákoníku (§22) „je osoba blízká příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“

Domnívám se, že jako synovec určitě splňujete podmínku osoby blízké. V oznámení o poskytovateli jsou vyjmenovány osoby blízké, synovec tam není konkrétně uveden, ale jako bod 10 je uvedena „jiná osoba“. Tedy mimo ty vyjmenované osoby, jiná osoba blízká, kterou stanovuje občanský zákoník. Občanský zákoník za osobu blízkou považuje i osoby sešvagřené nebo osoby spolu trvale žijící.

Pro bližší a konkrétnější informace můžete zavolat na příslušný úřad práce, který příspěvky na péči vyřizuje.

S pozdravem
Olga Stránská