Pobírám vdovský a sirotčí důchod na syna, který bude za rok plnoletý a bude studovat VŠ. Jeho důchod mu pak bude chodit na účet, změní se výše mého důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 20. ledna 2016 zobrazit původní dotaz
Pobírám vdovský a sirotčí důchod. Starám se o syna na gymnáziu. Syn má 17 a bude dále studovat i VŠ. Předpokládám, že od jeho 18.let mu bude jeho sirotčí důchod chodit na jeho konto a já o tuto částku na kontě přijdu. Změní se můj vdovský důchod na své výši? Děkuji
Lenka Procházková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že pobíráte vdovský a sirotčí důchod za syna, který za rok dovrší 18 let a bude dále studovat VŠ. Předpokládáte, že mu bude od 18 let chodit výplata důchodu na jeho účet a ptáte se, zda se změní výše Vašeho důchodu.

Dobrý den, paní Procházková,

až dosáhne Váš syn plnoletosti, a bude-li stále studovat (mít tedy nárok na sirotčí důchod), má právo, aby mu chodila výplata sirotčího důchodu na jeho účet. Sirotčí důchod slouží na pokrytí části nákladů na jeho život, můžete se se synem dohodnout, že část nákladů na jeho živobytí může hradit on ze sirotčího důchodu.
Je třeba, aby si pak došel na příslušnou správu sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště a požádal o změnu výplaty důchodu na jeho účet. Nárok na sirotčí důchod mu bude trvat po dobu jeho studia, max. však do dovršení 26 let, do kdy je považován za nezaopatřené dítě –  studuje-li – tedy připravuje se na své budoucí povolání.

Nárok na vdovský důchod Vám zůstane zachován ve stejné výši po tu dobu, po kterou budete pečovat o svého syna – který bude studovat, max. do 26 let věku však bude považován dle zákona za nezaopatřené dítě.
Po skončení synova studia nebo dovršení 26 let je otázkou, zda Vám nárok na vdovský důchod bude trvat nebo zanikne a za jakých podmínek a kdy se zase obnoví.
Určující pro zodpovězení této otázky je, v jakém roce jste začala vdovský důchod pobírat a kolik Vám je let. V průběhu několika posledních let došlo k několika právním úpravám podmínek nároku na vdovský důchod a doporučuji se proto s Vaším dotazem obrátit přímo na informační Call centrum České správy sociálního zabezpečení, kde by Vám měli dát zcela přesnou informaci týkající se budoucí obnovy Vašeho nároku na vdovský důchod.

S úctou a pozdravem

Irena Buchtová