Pobírám vdovský a děti sirotčí důchod, ještě dva roky mají studovat. Zůstane mi důchod až dostudují, když mi bude 50 let?

Odpověď na dotaz ze dne 5. září 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, již 12 let pobírám vdovský a děti sirotčí důchod. Za dva roky mi bude 50 let a děti budou pravděpodobně ještě 2 roky :-) stále studovat. Má otázka zní - zůstane mi vdovský důchod až děti ukončí studia? ( tedy po mých 50 letech) Jsem ročník 1971 a manžel 1968. Ptám se, protože sestřenici vdovský důchod zůstal, ale je jiný ročník narození 1967. také byly změny. Moc děkuji za odpověď. Jarka
Jaroslava
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Obracíte se na nás s dotazem, zdali Vám zůstane vdovský důchod poté, co děti dokončí studia. Vdovský důchod pobíráte 12 let, děti budou pravděpodobně studovat ještě 2 roky, narodila jste se v roce 1971.

Vážená paní Jaroslavo,

vzhledem k tomu, že Vám nárok na vdovský důchod vznikl před 12 lety, tak pro Vás platí podmínky dle zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném k 31. 12. 2009.

Abyste mohla vdovský důchod nadále pobírat poté, co děti dostudují (nebo dovrší věku 26 let), je třeba, abyste v té době splňovala některou z následujících podmínek:

• péče o nezaopatřené dítě
• peče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
• péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
• invalidita ve třetím stupni
• dosažení stanoveného věku – u vdovy je to 55 let, u vdovce 58 let

Pokud nebudete v době, kdy děti dostudují splňovat žádnou z výše uvedených podmínek, nárok na vdovský důchod Vám zanikne. Nárok na vdovský důchod může být obnoven v případě, že některou z výše uvedených podmínek budete splňovat ve lhůtě 5 let od zániku předchozího nároku.

Podrobněji rozvedu podmínku věku, ke které předpokládám, že směřuje Váš dotaz. V případě, že Vaše děti dostudují v roce 2021, kdy Vám bude 50 let, tak v té době podmínku věku splňovat nebudete a nárok na vdovský důchod Vám zanikne. Pokud však do 5 let od zániku nároku dosáhnete věku 55 let, tak můžete žádat o obnovu vdovského důchodu a vdovský důchod Vám bude náležet již trvale. Zdali podmínku věku splníte nebo ne, bude záležet na přesných datech, kdy Vám nárok zanikne a kdy budete mít 55. narozeniny.

Rozhodnutí o Vašem nároku je vždy na České správě sociálního zabezpečení. V jejich Call centru (tel. 800 050 248) můžete získat konkrétní informace o Vašem nároku.

Držím palce, aby to bylo tak, jak si přejete.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková