Pobírám vdovecký důchod, na starobní důchod mám nárok za tři roky, nově mi bude přiznán invalidní důchod. Jaké mám nyní možnosti?

Odpověď na dotaz ze dne 5. 2. 2022 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
před pul rokem jsem přišel o manželku ( dlouhodobá nemoc), se kterou jsem byl 35 let. Stále tomu nemuhu uvěřit, i když na její odchod jsem se vzhledem k její nemoci připravoval, ale prostě na takovouto událost se připravit nedá. Aby toho nebylo málo, dostal jsem do špatné situace i já a vzhledem k nemoci jdu do invalidního důchodu ( jak mi sdělil doktor ). S tím samozřejmě přichází vzhledem k onemocnění ztráta zaměstnání. na nějaký čas vzhledem k věku je to 11 měsíců mohu jít na úřad práce. V současné době pobírám vdovecký důchod, bude mi přiznán invalidní důchod 1 stupně. Dva důchody pobírat nejde bere se jen ten větší jak jsem nalezl informace. Dále mohu pobírat 11 měsíců na úřadu práce podporu, tedy jestli lze při invalidním důchodu 1 st. podpora pobírat. Co ale pak, do důchodu ( myslím řádného starobního ) přes tři roky, jít do předčasného o tak dlouhou dobu by člověk přišel o poměrně vysokou částku. Pobírá se něco po uběhnutí podpůrčí doby??? a hlavně, z čeho se pak počítá řádný starobní důchod????
Tyto informace jsem nikde nenalezl. Upřímně musím přiznat že ani na to nemám sílu myšlenku chut, stále si přemítám v hlavě jestli jsme udělali dost všechno co šlo pro její záchranu nebo alespon oddálení odchodu udělat. Manželka měla alzheimera, nejdříve jsem jí měl doma jak jen dlouho to šla poté musela do zařízení a nakonec.......je to opravdu smutné ta nemohoucnost nic udělat a sledovat jak ........
Nevím ani na koho se obrátit se svým dotazem, právník, sociální pracovní.....
Děkuji za Váš čas.........i jen se takto vyzpovídat bylo pro mně určitou terapií....
Hezký den MR

Milan Rychlý
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás v nelehké době po úmrtí manželky, kdy jste zároveň nucen řešit změny vyplývající z Vašich zdravotních obtíží. Lékař Vám sdělil, že budete mít invalidní důchod 1. stupně, jste nucen opustit současné zaměstnání. Obáváte se, co Vás z finančního hlediska v budoucnu čeká. Ptáte se, zdali se něco pobírá i po skončení čerpání podpory v nezaměstnanosti. Důchodového věku dosáhnete až tři roky poté. Přemýšlíte o předčasném starobním důchodu, ptáte se, z čeho se starobní důchod počítá.

Vážený pane Rychlý,

nejprve mi dovolte vyjádřit lítost nad úmrtím Vaší manželky. Mrzí mě, že jste o ni přišel i to, že Vás nyní čekají výrazné změny i v pracovním životě v době, kdy hodně energie zabírají myšlenky na Vaši ženu a na období její nemoci. Je pochopitelné, že na zařizování a zjišťování informací máte menší kapacitu.

Pokusím se nastínit možnosti, jaké v českém systému jsou pro situaci, kdy z důvodu nemoci nemůžete vykonávat současné zaměstnání.

Při zjištění dlouhodobého onemocnění většinou lékař vystavuje nejprve neschopenku. Na ní většinou člověk zůstává do doby, než je mu přiznán invalidní důchod. Přiznání 1. nebo 2. stupně invalidního důchodu znamená, že je pokles pracovní schopnosti vyhodnocen jako částečný. Předpokládá se tedy postupné nalezení nového zaměstnání, byť třeba na nižší úvazek nebo v jiné oblasti s ohledem na zdravotní stav. Tím se postupně „vymění“ podpora v nezaměstnanosti za mzdu při současném pobírání invalidního důchodu.

Pokud by se Vám po skončení doby výplaty podpory v nezaměstnanosti zaměstnání najít nedařilo a Vaše příjmy byly nízké, může připadat v úvahu požádat o některé z dávek státní sociální podpory (např. příspěvek na bydlení) nebo z dávek hmotné nouze (např. doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí).

Pokud byste z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřeboval dopomoc jiné osoby, lze zvážit, zdali byste neměl nárok i na příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu.

Pokud byste byl v situaci, kdy by přiznaný stupeň invalidního důchodu neodpovídal Vašemu zdravotnímu stavu a tedy ani Vašim pracovním možnostem – je možné do 30 dnů od vydání rozhodnutí podat námitku proti vydanému rozhodnutí ČSSZ. V případě změny zdravotního stavu lze podat žádost o změnu výše invalidního důchodu.

Zmiňujete i vdovecký důchod  — ten Vám bude náležet po dobu 1 roku po úmrtí manželky, déle za splnění dalších podmínek. Z časových údajů, které uvádíte, předpokládám, že splníte přinejmenším podmínku dosažení určitého věku pro obnovu vdoveckého důchodu (dosažení důchodového věku o 4 roky nižšího než je Váš důchodový věk ve lhůtě do 2 let od zániku předchozího nároku na vdovecký důchod) a ten Vám pak bude náležet trvale. Při současném nároku na invalidní a vdovecký důchod (příp. na starobní a vdovecký) je vyšší z důchodů vyplácen v plné výši a z nižšího se vyplácí polovina procentní výměry (základní výměra se vyplácí jen jednou). Je tedy možno pobírat více důchodů současně, ale ne v plné výši.

Co se týče nároku i výše budoucího starobního důchodu je pochopitelné, že chcete vědět, co můžete očekávat, a potřebujete tyto informace mít i pro Vaše další rozhodování. Problematika starobních důchodů však nespadá do témat, kterými se u nás v poradně zabýváme. Obrátit se můžete přímo na pobočku okresní správy sociálního zabezpečení. Základní informace a orientační výpočty naleznete i na jejich webu.

Vím, že systém dávek je složitý a může obsahovat různé výjimky — pokud byste potřeboval probrat Vaši situaci komplexně a přitom konkrétněji, můžete se obrátit na některou z občanských poraden. S problematikou všech důchodů poradí na pobočkách okresní správy sociálního zabezpečení. S ostatními zmiňovanými dávkami (podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, dávky státní sociální podpory a hmotné nouze) na Úřadu práce.

Zároveň mě napadá, že pocity a myšlenky, které v souvislosti se ztrátou manželky zažíváte, musí být velmi náročné. Vlastní bezmoc, přemítání, jestli šlo něco udělat jinak, i to, že někdy nemůžete uvěřit tomu, že manželka zemřela – to lidé, kteří přišli o někoho blízkého, často zažívají. Zároveň může být úlevné nebýt na to sám, mít prostor o tom s někým mluvit. Pokud byste chtěl zkusit najít si pro sebe i takovou podporu, je možné obrátit se na některou z poraden pro pozůstalé (fungují buď samostatně nebo při hospicích), nebo hledat podporu u psychologa či duchovního. Nejen v těžkých chvílích je možné kdykoliv zavolat nebo napsat na některou z linek důvěry.

Snad Vám některé z informací budou k užitku.

S přáním hodně sil za poradnu

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz