Pobírám sirotčí důchod od roku 2003, otec mi ho spoří. V lednu mi bude 18 let, jak mohu s penězi nakládat?

Odpověď na dotaz ze dne 4. prosince 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, 14 ledna 2018 mi bude 18 let. Od roku 2003 pobírám sirotčí důchod. Otec mi celou částku ukládá na spoření s liškou, jaké mám právo na výplatu až dovrším 18 let? Může tuto částku vybrat otec bez mého vědomí? Je povinen mi ty peníze vydat? Mám nevlastního bratra a otec chce peníze rozdělit na polovinu, ale já to nechci, jak tomu mám zabránit? Děkuji Trávníčková
Tereza
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že máte nárok na výplatu sirotčího důchodu, který za Vás, protože nejste zletilá, přebírá Váš otec, ten peníze ukládá na účet. Zajímá Vás, kdo může peníze vybrat a zda můžete zabránit tomu, aby otec peníze rozdělil podle svého uvážení mezi vás a nevlastního bratra, což nechcete.

Dobrý den, slečno Trávníčková,

sirotčí důchod je určen pro Vás, na pokrytí Vašich potřeb; z tohoto úhlu pohledu by naspořená částka měla náležet pouze Vám, když nevlastní bratr není příjemcem sirotčího důchodu. Z druhé strany se na to ale dá dívat i tak, že otec Vás předpokládám zabezpečuje, zajišťuje Vám bydlení, jídlo, oblečení a hradí další potřebné výdaje. Bylo by tedy úplně v pořádku, kdyby ze sirotčího důchodu, který za Vás přebírá, tyto věci platil a nešetřil Vám nic. To, že Vás zajišťuje ze svých peněz a sirotčí důchod ukládá na spoření, je pouze jeho dobrá vůle, takže má asi pocit, že naspořenou částku může rozdělit podle sebe.

Ptáte se, kdo může peníze z účtu vybrat. To záleží na tom, kdo je vlastníkem toho účtu a kdo k němu má dispoziční právo (právo s účtem nakládat, např. vybrat peníze). Instituce, která účet spravuje, tedy umožní výběr z účtu každému, kdo toto právo má; to že tyto peníze jsou výplatou sirotčího důchodu, přitom nehraje vůbec žádnou roli. Předpokládám, že otec toto právo nakládat s účtem má, nevím, zda ho máte i Vy (píšete, že spoří Vám, tak si představuji, že možná jde o účet, vedený na Vaše jméno, ke kterému má otec dispoziční právo). Píšete také, že jde o formu spoření, nejde tedy o běžný účet, kdy je možné peníze vybírat libovolně. Možnosti výběru záleží také na podmínkách smlouvy (může tam být např. nějaké časové omezení, kdy je možné peníze vybrat).

Když to tedy shrnu, sirotčí důchod náleží Vám, zároveň pokud Vás otec živí, mohl by asi snadno prokázat, že na zajištění Vašich potřeb vydává měsíčně vyšší částku, než je výplata sirotčího důchodu. Jiná by byla situace, pokud by se o Vás nestaral a sirotčí důchod používal pouze na své potřeby, to by jistě v pořádku nebylo a mohla byste se bránit.

Pokud budete chtít mít kontrolu nad dalšími výplatami důchodu, až dosáhnete plnoletosti, můžete si na nejbližší pobočce ČSSZ zařídit, aby výplata důchodu chodila na Váš účet, ke kterému budete mít přístup pouze Vy. Podstatné samozřejmě je, zda budete nadále splňovat podmínky pro výplatu sirotčího důchodu, což bývá většinou studium. Pokud budete nadále žít u otce, který Vás bude živit, je pak na Vaší domluvě, co byste si ze sirotčího důchodu hradila sama a co by zajišťoval otec.

Přeji Vám vše dobré

Barbora Váchová