Pobírám sirotčí důchod a studuji denní formou. Kolik si mohu přivydělat, aniž bych o důchod přišla?

Odpověď na dotaz ze dne 17. září 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, pobírám sirotčí důchod a při denním studiu si přividělávám, uzavřela jsem dohodu o provedení činnosti, a tak se chci zeptat zda-li při této dohodě si mužů vydělat jenom určitou částku, abych nepřišla o sirotčí důchod ? Děkuji předem za odpověď
Karin
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Pobíráte sirotčí důchod, studujete prezenčně a přivyděláváte si na dohodu (o provedení práce nebo o pracovní činnosti). Ptáte se, zda si můžete vydělat, abyste nepřišla o svůj důchod.

Dobrý den, Karin,

jednou z podmínek nároku na sirotčí důchod je nezaopatřenost dítěte. Za nezaopatřené se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání (dále též v případě, zjednodušeně řečeno, pokud se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání, ev. vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů).

Výdělečná činnost vykonávaná v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění nebrání pobírání sirotčího důchodu pouze u prezenčního studia. Ve Vašem případě se tedy při zachování stávajících podmínek nemusíte přivýdělku obávat a to v žádné výši. Naopak v případě dálkového či kombinovaného studia při současném výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění sirotčí důchod poskytovat nelze.

Pro podrobnější informace doporučuji kontaktovat přímo Českou správu sociálního zabezpečení.

Zdravím Vás,

Oldřich Hanibal