Pobírám sirotčí důchod a dálkově studuji vysokou školu. Nepřijdu o sirotčí důchod, když budu pracovat na DPČ?

Odpověď na dotaz ze dne 1. října 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chci se zeptat, pokud pobírám sirotčí důchod, dálkově studuji vysokou školu a při tom bych chtěla jít na brigádu na DPČ, bude mi odebrán sirotčí důchod? Děkuji
Zuzana Kubíčková

Dobrý den, Zuzano,

abyste měla nárok na sirotčí důchod, musíte splňovat tyto podmínky:

1) Mít status nezaopatřeného dítěte – za nezaopatřené dítě jste ze zákona považována tehdy, pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání (§21 odst.1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), což děláte. Zároveň by Vám mělo být méně než 26 let.
2) Neúčast na úhradách sociálního pojištění, více viz níže.

Vzhledem k tomu, že studujete vysokou školu kombinovanou/dálkovou formou, tak byste o sirotčí důchod přišla v případě, kdybyste začala současně i pracovat a být účastna na sociálním pojištění.

Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) můžete pracovat pouze v případě, že Váš měsíční výdělek nepřesáhne částku 3 000,- Kč a nebudete tedy povinna odvádět sociální pojištění. V případě vyššího výdělku byste již byla účastna sociálního pojištění a sirotčí důchod by Vám byl odebrán.

Pro případ, že byste zvažovala i jiné formy přivýdělku, níže připojuji další informace:
Na dohodu o provedení práce, která je limitována 300 hod./rok (s limitem 10 000 Kč/měsíc), můžete pracovat a sirotčí důchod Vám bude zachován, protože u DPP není odváděno sociální pojištění, odvádí se pouze daň formou srážky.
U živnostenského listu je situace složitější. Můžete pracovat na živnostenský list jako OSVČ, ale nesmíte odvádět sociální pojištění.

Zda budete povinna odvádět sociální pojištění, je dáno výší výdělku na živnostenský list. Tato výše je každoročně nově stanovována, můžete si ji dohledat ve vyhláškách zákona O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb., nebo si ji zjistit telefonátem na okresní správu sociálního zabezpečení. Limit je 78 476,- Kč jako celoroční výdělek pro rok 2019.

V případě, že Váš výdělek bude nižší než tento vyhláškou daný finanční limit, není založena povinnost odvádět sociální pojištění, to znamená, že vytrváte-li ve studiu kombinovanou/dálkovou formou a nepřesáhnete 26 let, sirotčí důchod Vám bude i nadále vyplácen.

Pro další podrobné otázky ohledně výplaty sirotčího důchodu doporučuji kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, která Vám sirotčí důchod vyplácí. Sdělíte-li pracovnicím Vaše rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně.

S přáním všeho dobrého

Lucie Přádová