Pobírám sirotčí důchod 3 roky. Zůstane mi, když budu střední školu studovat individuálně?

Odpověď na dotaz ze dne 8. října 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,pobírám sirotčí důchod už 3 roky a mě zajímá, jestli mi bude vyplácen sirotčí důchod, pokud budu na střední škole studovat individuálně? děkuji za odpověď
Daniela
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Pobíráte sirotčí důchod a ptáte se, zda vám bude nadále vyplácen sirotčí důchod, když budete mít na střední škole individuální studijní plán.

Dobrý den, Danielo,

nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti. Za nezaopatřené dítě se pro nárok na sirotčí důchod považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26 roku věku, jestliže se mj. soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje).
Individuální studijní plán není pojmem, se kterým by pracoval zákon o důchodovém pojištění. Pro sirotčí důchod je rozhodující, zda sirotek studuje a v případě dálkové a kombinované formy studia, zda je vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na sociálním pojištění.
Pokud budete na střední škole studovat individuálně, na váš sirotčí důchod to nebude mít žádný vliv. Další informace najdete na našem informačním portále www.umirani.cz.

Zdravím Vás.

Oldřich Hanibal