Po úmrtí mého otce, se kterým jsme se nestýkali, mu úřad vypravil sociální pohřeb. Mám nárok na vydání urny s otcovými ostatky?

Odpověď na dotaz ze dne 2. 1. 2024 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, má dotaz. Můj otec zemřel v ústavu sociální peče 24.12.2023. Měl opatrovníka z města Kolín, otec byl nesvéprávný. Jsem jeho dcera nežili jsme spolu od nich 6 let. Navštěvovala sem ho posledních 15 roků jen zřiidka, 2 krát ročně. Žádala jsem úřad a sociální pohřeb, a že bych chtěla urnu kterou zaplatím. Bylo mě řečeno že musím zaplatit pohřeb já pak mě bude předána urna. Samotné zpoplatnění stojí 17000 obřad 25 000 i víc. Prosím vás mám nárok na urnu když bude pohřeb platit úřad. Bylo mě řečeno že né ani za poplatek. Děkuju Svobodová Jitka.

Jitka Svobodivá

Píšete, že Váš otec, který měl omezenou svéprávnost a se kterým jste byla jen v občasném kontaktu, zemřel v ústavu sociální péče. Následně jste žádala obec o vypravení sociálního pohřbu s tím, že byste uhradila náklady na urnu s otcovými ostatky. Obracíte se na nás s dotazem, zda Vám obec může vydání urny odepřít, pokud neuhradíte náklady na celý pohřeb.

Dobrý den,

v případě vypravení sociálního pohřbu má obec právo na úhradu nákladů na pohřbení vůči dědicům zemřelého. Pokud dojde k situaci, kdy pozůstalí po obci, která zemřelému vypravila sociální pohřeb, následně vyžadují vydání ostatků zemřelého, může obec podmiňovat vydání ostatků úhradou nákladů na pohřeb ze strany pozůstalých. Bez úhrady nákladů nemají pozůstalí na vydání ostatků nárok a nemohou vydání na obci vymáhat – toto vychází ze stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj, podle něhož není přípustné, aby pozůstalí podobných způsobem přenášeli náklady na vypravení pohřbu na obce a následně se vydání ostatků domáhali, aniž by za pohřeb zaplatili.

S úctou

Zuzana Koutná

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz