Po úmrtí maminky požádal tatínek o vdovecký důchod, ale zemřel dříve, než byla žádost vyřízena. Bude nám vdovecký důchod nějak vyplacen?

Odpověď na dotaz ze dne 1. 10. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, maminka umřela 10. 6,zadali jsme o vdovsky důchod. Žádné vyjádření nám nepřišlo a tatínek (vdovec) zemřel 23.9 v tom roce. Bude nějakým způsobem vypláceny vdovsky důchod?

Vlaďka Koniorova

Píšete, že Vaše maminka zemřela v červnu a tatínek následně zažádal o výplatu vdoveckého důchodu. Než byla žádost vyřízena, zemřel v září téhož roku i tatínek. Obracíte se na nás s dotazem, zda Vám bude jeho vdovecký důchod nějak vyplacen.

Dobrý den,

úvodem mi prosím dovolte vyjádřit Vám upřímnou soustrast s úmrtím obou Vašich rodičů. V prvé řadě bych Vás v souvislosti s Vaším dotazem ráda upozornila na oznamovací povinnost v případě úmrtí osoby, která důchod pobírá nebo o něj měla požádáno. Pokud jste tak ještě neučinili, obraťte se prosím co nejdříve na příslušné pracoviště České správy sociálního zabezpečení, ke kterému byla tatínkova žádost o vdovecký důchod podána. Řízení o nároku na vdovecký důchod bude následně dokončeno s Vámi a případně dalšími tatínkovými dětmi. V případě, že někdo z tatínkových dětí žil s tatínkem ve společné domácnosti, přechází nárok na nevyplacené dávky vdoveckého důchodu na tuto osobu. Pokud nikdo z Vás s tatínkem ve společné domácnosti nežil, přihlásí ČSSZ nevyplacené dávky důchodu do dědického řízení a budou Vám vyplaceny po vypořádání dědictví.

S pozdravem

Zuzana Koutná

Dotaz zodpovídá

Mgr. Zuzana Koutná

PhDr. Zuzana Koutná

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz