Po úmrtí maminky odešly z jejího účtu peníze. Máme za maminku zaplatit dluh. Je vše ohledně dědického řízení v pořádku?

Odpověď na dotaz ze dne 23. září 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v lednu letošního roku, nám zemřela maminka, já a sestra jsme zařídili pohřeb. protože bydlím daleko, vyřizovala to vše sestra. Po smrti maminky přišela na její účet výplata, nikdo s penězi nemanipuloval. Po delší době kdy jsem mluvila se sestrou říkala, že notářka chtěla moji adresu aby mi mohla poslat dopis o dědickém řízení. Čekala jsem téměř 4mesice a pořád nic. Nakonec mi sestra řekla, že ji notářka poslala dopis kde je napsaný že maminka neměla žádný majetek, že majetek nebyl vyšší jak 30tisic , a tím pádem se vše zastavuje. V dopise bylo napsáno že na účtu od maminky je zůstatek 0 Kč, a že sestra z nemocnice převzala maminčiny věci a platební kartu, dnes mi sestra volala že já a sestra máme za maminku zaplatit na jedné pojišťovne 40tisic které jsou po mamince a chtějí je vymáhat po sestře a mě, ale já ani sestra jsme dědictví neprijmuli ani neodmítla. Nikdo se nás na nic neptal sestra nebyla v přizvána notářskou ke schůzce. Prostě mi to přijde celé divné aby v tom dopise nebylo napsaný že měla někde dluh, přitom jsem si jistá že měla půjču, jsem si jistá že měla i majetek někde na Moravě viděla jsem dokumenty. A jak je možné že po její smrti kdy na jejím účtu zmizela její celá výplata. Nevím kam se mám obrátit děkuji vám za vaši odpověď
Zuzana

Dobrý den,

situace, kdy z účtu zůstavitele (Vaší maminky) odchází platby i po jeho smrti, není neobvyklá. Zákon stanoví, že po doložení smrti majitele účtu zastaví banka pouze ty výplaty hotovosti a převody peněžních prostředků z účtu, o kterých majitel účtu určil, že se v nich po jeho smrti pokračovat nemá. Ostatní platební příkazy či inkasa pokračují. Mohlo se tedy stát, že peněžní prostředky z účtu odešly na platby sjednané před smrtí zůstavitelky.

Pokud notář shledá majetek zůstavitele nepatrným, skutečně jej vydá vypraviteli pohřbu poté, co dědické řízení zastaví. Vypravitel pohřbu ale není v postavení dědice a onen nepatrný majetek má sloužit jako náhrada za náklady spojené právě s vypravením pohřbu. Pokud je dědické řízení zastaveno z tohoto důvodu, neexistují formálně po zůstaviteli žádní dědicové. To je podstatné pro následující odstavec.

Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, přičemž dědic hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Je-li zde více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně. Tomu se dědic může vyhnout, pokud dědictví odmítne, na což má právo. O tomto právu ho musí notář poučit. Ve Vašem případě ale došlo k zastavení řízení, to znamená, že notář nepovolal dědice. Proto byste správně neměla být odpovědná za dluhy zůstavitele – Vy, ani Vaše sestry.

S pozdravem

Barbora Steinlauf