Po smrti rodičů švagr převedl dům na sebe kvůli dluhům v rodině. Bude dům součástí dědictví? Jak se ho zříct?

Odpověď na dotaz ze dne 15. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den manželovi zemřeli oba rodiče. Otec před 9 lety a maminka nedávno. Měli 3 děti švagrovou která v domě žila po smrti tchána s matkou, mého manžela a švagra. Po smrti tchána se obě dostali do dluhu a švagr aby zachránil údajně dům před věřiteli přepsal dům na sebe. Zajímalo by mne zda bude dům předmětem dědictví či nikoli. A jak to udělat aby se popřípadě manžel dědictví zřekl. Děkuji.
Lada

Dobrý den,

pokud ke dni úmrtí maminky byl vlastníkem domu švagr, nebude dům předmětem dědění. Součástí pozůstalosti projednávané v dědickém řízení je totiž vždy pouze majetek zemřelého. V tomto případě dům majetkem maminky nebyl.

Manžel má právo vzdát svého dědického podílu ve prospěch jiného dědice, případně svůj dědický podíl odmítnout zcela. Odmítnutí dědictví je možné učinit písemným prohlášením adresovaným notáři, případně ústním prohlášením při jednání u notáře. Všechny potřebné informace Vám sdělí notář pověřený vedením dědického řízení. Můžete se tedy obracet s dotazy přímo na něj.

S pozdravem

Barbora Vráblová