Po smrti otce zůstal nepatrný majetek. Pohřeb vypravila a zaplatila sestra s svým přítelem. Mám právní povinnost hradit polovinu nákladů?

Odpověď na dotaz ze dne 8. října 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v květnu náhle odešel otec. Nezanechal po sobě žádný majetek, nebo jen majetek nepatrné hodnoty. Řízení bylo zastaveno. Měl jen dluhy, nikdo nic nedědí, jsme dvě dcery. Sestra je vypravitel pohřbu. Pohřeb zaplatil její přítel, teď po mě chce polovinu. O všem ohledně pohřbu rozhodovali oni, nemohla jsem vybrat ani fotku na parte, a teď mi tvrdí, že polovinu musím zaplatit. Je to tak? Jak je to z právního pohledu? Opakuji, že nikdo nic nedědí, ani jedna nejsme jako dědic vedená, jen za sestrou jde majetek nepatrné hodnoty. Možná půjde spíš o morální záležitost, kolik přispět, ale potřebuji vědět, jak je to z právního pohledu. S pozdravem Jana
Jana

Dobrý den,

dle § 114 občanského zákoníku platí, že náklady pohřbu se hradí z pozůstalosti. Pokud náklady pohřbu nejsou uhrazeny z pozůstalosti, má náklady nést dědic, resp. dědici, a to v souladu s § 1701 občanského zákoníku.

Pokud je dědické řízení zastaveno z důvodu majetku nepatrné hodnoty, majetek se vydá vypraviteli pohřbu. Vypravitel pohřbu ani žádný jiný příbuzný nejsou v postavení dědice. Majetek nepatrné hodnoty má sloužit alespoň jako částečná kompenzace za to, že byl vypravitel ochoten náklady pohřbu uhradit. Vypravitel pohřbu nemá žádný právní důvod k vymáhání nákladů na příbuzných zůstavitele, neboť tito nejsou dědici.

Je samozřejmě na Vás, jak se ohledně žádosti partnera Vaší sestry rozhodnete. Z právního hlediska ale ani k částečné úhradě nákladů povinna nejste.

S pozdravem

Barbora Steinlauf