Po smrti otce dědíme tři sourozenci a naše matka. Jak mohu zajistit, aby můj podíl připadl matce?

Odpověď na dotaz ze dne 21. 8. 2023 zobrazit původní dotaz

Jsme tři sourozenci a spolu s matkou dědíme po zemřelém otci. Jak bych měla postupovat, když nechci , aby mi matka vyplácela podíl z otcova dědictví, chtěla bych .aby si ho ponechala( byt, ve kterém bydlí, pozemek co vlastní), ale zároveň se obávám manipulace ze strany pozůstalých(např. přepsání bytu, pozemku apod. na jiné pozůstálé a z dědictví po otci a potom po matce nic nezůstane)Děkuji

Radka Košťálová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Po zemřelém otci dědíte tři sourozenci společně s matkou. Chcete svůj podíl přenechat matce a zároveň se obáváte manipulace ze strany ostatních pozůstalých. Ptáte se, jak postupovat.

Dobrý den,

chcete-li, aby Váš dědický podíl připadl Vaší matce, můžete se dědictví vzdát v její prospěch. Tím bude zajištěno, že Váš podíl připadne pouze Vaší matce, a nikomu jinému.

Vzdání se dědictví ve prospěch jiného dědice se využívá právě v případech, kdy si jeden z dědiců přeje, aby jeho podíl připadl jinému dědici. Dědictví se musíte vzdát buď částečně nebo úplně u notáře během dědického řízení. Vzdání se dědictví je založeno na principu dohody mezi tím, kdo se dědictví vzdává, a tím, kdo podíl získá. Vaše matka proto musí souhlasit s tím, že se dědictví vzdáte v její prospěch, jinak se k vzdání se dědictví nebude přihlížet.

Je třeba upozornit, že je důležité rozlišovat mezi vzdáním se dědictví a odmítnutím dědictví. Vzdát se dědictví ve prospěch jiného dědice může pouze ten dědic, který dědictví neodmítl. Dědic, který dědictví odmítne, se dědického řízení nadále neúčastní, hledí se na něj, jako kdyby nikdy dědicem nikdy nebyl, a nemůže se tedy ani vzdát dědictví ve prospěch jiného dědice.

Zmiňujete obavy z manipulace ze strany ostatních pozůstalých. Doporučuji Vám obrátit se na advokáta (nebo některou z občanských poraden) a konzultovat s ním další postup.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz