Po otci jsme zdědili dům. Na koho dům přepsat, když sestry zčásti vyplatí můj přítel?

Odpověď na dotaz ze dne 4. března 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně dědictví po mém otci. Jsme 3 sestry a budeme dědit po otci domek. Nyní probíhá předběžné šetření. Odhad domku je stanoven na 1 500 000,- Kč. V domě zřejmně zůstanu já, sestry bych chtěla vyplatit. Jelikož nemám na vyplacení tolik peněz, vyplatil by sestry můj přítel. Já bych vyplatila čásku 250 000,- Kč, přítel 750 000,- , (můj podíl je 500 000,- Kč). V tomto případě by jsem měla představu o tom, že polovina domku bude přepsaná na mě a druhá polovina na přítele. Je vůbec tahle varianta možná? A co je třeba pro to udělat? Sestry s tím souhlasí, jen nevíme jak dále postupovat. A druhá otázka zní: Kdyby jsme chtěli časem domek prodat, já jako dědic 1 linie splňuji podmínku pro osvobození daně z příjmů (tatínek v domku bydlel 20 let) a přítel? Ten by musel pro osvobození splnit 10 letý časový test ze své poloviny? Děkuji za odpověď Radka
Radka
Ptáte se ohledně dědictví po Vašem otci. Společně se sestrami jste zdědily dům, s přítelem sestry plánujte vyplatit. Zajímá Vás, na koho může být dům napsaný a zda budete v případě prodeje platit daň z příjmu.

Dobrý den,

v rámci dědického řízení mohou věci z pozůstalosti nabývat pouze dědicové. To znamená, že přítel dědit nemůže, byť by Vám poskytl peníze pro vyplacení dědických podílů sester. Celý dům, pokud sestry vyplatíte, tedy nabudete do svého vlastnictví pouze Vy.

Lze to však vyřešit např. darovací smlouvou, na základě které Vám přítel daruje uvedenou částku s tím, že částka bude využita pro stanovený účel vyplacení dědických podílů sester a podmíněn následným převodem poloviny domu na přítele. Darovací smlouva na peníze nemusí mít písemnou formu, darování nemovitosti nebo její části však písemnou formu vyžaduje. Současně s darováním poloviny nemovitosti je třeba podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně složitou konstrukci, doporučovala bych Vám obrátit se na advokáta, aby Vás touto situací provedl a pomohl s případným sepsáním smluv.

Pokud jde o daň z příjmu, máte pravdu, že Vy jako dědic v přímé linii daň při prodeji platit nemusíte. Přítel by naopak musel splnit časový test, a to případně i v podobě trvalého bydliště v nemovitosti po dobu alespoň 2 let před prodejem. Pokud prodej domku zvažujete jako reálnou variantu, která by se měla uskutečnit v blízké době po zdědění domu, nabízí se možnost namísto převodu poloviny domku na přítele prodat domek a výtěžek z prodeje rozdělit mezi Vás a přítele. Jinými slovy, peníze, které by Vám přítel dal pro účely vyplacení dědických podílů sester, by nemusel být darem, ale zápůjčkou, kterou byste příteli vrátila po prodeji domku, třeba i s případným navýšením dle Vaší dohody.

I tuto variantu by bylo vhodné podrobněji zkonzultovat s advokátem. Poradí Vám, co by ve Vašem případě bylo optimálnějším řešením.

S pozdravem

Barobora Vráblová