Po otci jsem s bratrem zdědila polovinu domu, uhradila dluhy. Matka nás v závěti opominula. Mohu závěť napadnout?

Odpověď na dotaz ze dne 18. prosince 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Prosím mám dotaz zda mohu napadnou závěť u notáře že je neplatná. Jsme tři sourozenci po otci jsem z bratrem zdědila polovinu domu který byl zadluženy a já veškeré dluhy uhradila a sestra se dědictví vzdala. Zemřela matka která sepsala závěť a polovinu domu nechala sestře a mě s bratrem opomenula v závěti, bratr je mentálně postižený a já jsem jeho opatrovník. Hodnota poloviny domu je 1300000 a já s bratrem bych prý měla dostat 1/12. Proto prosím jestli má bratr nárok na větší část podílu. Porad te mi jak bych mohla v tomto případě postupovat. Za odpověď děkuji Martínková
Vera

Dobrý den,

k důkladnějšímu zvážení Vaší situace bych potřebovala znát více podrobností. Obecně je ale pravdou, že zletilému nepominutelnému dědici (kterým jste Vy, Váš bratr a sestra jako děti zemřelé matky) náleží povinný díl odpovídající jedné čtvrtině dědického podílu, kterého by se dědici dostalo, pokud by se dědilo podle zákonné dědické posloupnosti a nikoliv podle závěti. Pokud by se dědilo podle zákonné posloupnosti, dědili byste všichni sourozenci rovným dílem, tedy každému by připadla třetina pozůstalosti. Sepsala-li matka závěť, v níž Vás i bratra opomenula, musí se Vám dostat alespoň jedné čtvrtiny z jedné třetiny, která by Vám a bratrovi náležela ze zákona, tedy jedné dvanáctiny.

Dále obecně platí, že pouze z důvodu, že zůstavitel opomenul některé dědice v závěti, nelze závěť napadnout pro neplatnost. Pro tyto účely je v zákoně zakotvena zmiňovaná ochrana nepominutelného dědice v podobě nároku na povinný díl. Lze však uvažovat o jiných důvodech neplatnosti. Ty je však třeba důkladně zvážit a pro tyto účely bych Vám doporučovala konzultaci s advokátem, který při lepší znalosti Vaší situace bude schopen poradit nejvhodnější postup.

S pozdravem

Barbora Vráblová