Po manželovi budu dědit já a synové, dají mi plnou moc k zástupu a vzdát se dědictví v můj prospěch. Lze to?

Odpověď na dotaz ze dne 8. července 2021 zobrazit původní dotaz
Po zemřelém manželovi se budou dědit peníze ze společného účtu manželů mezi mne- manželka a dva syny. Synové se nechtějí účastnit dědického řízení , s tím , že mi dají plnou moc, abych je zastupovala. A zároveň se chtějí vzdát dědictví v můj prospěch. Můj dotaz je: Je tento způsob možný a musejí dodat i nějaké prohlášení o vzdání se dědictví v můj prospěch? Nebo se jejich část automaticky přesouvá ne jejich nezletilé děti? Mají návrh, ať si ponechám celou hotovost a je ať vyplatím , až já budu chtít převodem na jejich účty? Lze takto vyřešit naši situaci? Moc děkuji za odpověď Jitka Frouzová
Jitka

Dobrý den,

Vámi popisovaný způsob vypořádání pozůstalosti je možný. Pokud všichni souhlasí, že dědictví připadne Vám, je třeba, aby se oba Vaši synové vzdali dědictví ve Váš prospěch. Vzhledem k tomu, že se dědictví musí vzdát skutečný dědic, nemohou oba synové dědictví odmítnout (měli by se vyjádřit k tomu, že dědictví neodmítají). Tak se stanou dědici a mohou se formou soudního protokolu vzdát svého podílu ve Váš prospěch.

Jedná se o vícestranný projev vůle, bude tedy třeba, aby všichni dotyční dědici (Vy a Vaši synové) vyjádřili souhlas. Vzdát se dědictví lze v řízení o dědictví a předpokládá se, že tento projev vůle bude učiněn před soudem a zachycen soudním protokolem. Pokud se vzdá dědictví nepominutelný dědic (potomci zůstavitele), stanoví zákon, že se tak vzdává i práva na povinný díl s účinností i pro své potomky.

Vaši synové Vás také mohou zmocnit k jednání v dědickém řízení. Dokonce samotné vzdání se dědictví nemusí být osobně, neboť to zákon (občanský zákoník) nestanoví jako podmínku. Vzdání se může být učiněno prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, popř. i plné moci učiněné do soudního protokolu, která zmocněnce výslovně opravňuje ke vzdání se dědictví. Notář může požadovat ověřený podpis na takové plné moci. Vzhledem k tomu, že by se ale synové vzdávali ve Váš prospěch, bylo by zřejmě vhodnější, kdyby se dostavili k notáři a úkon provedli osobně, i když to není nutností.

Teoreticky je možné celou situaci ošetřit dohodou dědiců, nicméně sama Notářská komora ČR doporučuje výše popsaný postup vzdání se dědictví při dědickém řízení. Informujte o tomto úmyslu Vašeho notáře, ten vás pak procesem provede a případně s vámi zkonzultuje otázky, které byste mohli mít.

S pozdravem

Barbora Steinlauf