Po jak dlouhé době lze žádat o zvýšení příspěvku na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 30. září 2017 zobrazit původní dotaz
Po jak dlouhé době lze žádat o zvýšení příspěvku na péči? Děkuji
Rosťa
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Pane Rosťo,

o žádné lhůtě nevím. Pokud se závislost Vaše nebo Vašeho blízkého, o kterého pečujete, změní, z důvodu například zhoršení zdravotního stavu, jednoduše podáte na příslušném úřadu práce Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči (tiskopis najdete např. na stránkách MPSV nebo přímo na úřadu práce). Pozor, nežádáte o zvýšení příspěvku! Zvýšení se týká pouze nezaopatřeného dítěte do 18 let věku, kterému byl přiznán příspěvek na péči nebo naopak rodiče, kterému byl příspěvek přiznán z důvodu omezené soběstačnosti a zároveň při tom pečuje o nezaopatřené dítě.

Zdravím Vás

Oldřich Hanibal