Po babičce zůstali dva dědicové, řízení bylo ale ukončeno v přítomnosti jen jednoho. Je to správně?

Odpověď na dotaz ze dne 1. července 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně dědického řízení. V lednu mi umřela babička a zůstali po ní dva dědicove, syn a dcera. Neslo o žádné velké dědění majetku, jen nějaké cennosti z nemocnice. Nyní jsme se dozvěděli, že dědicke řízení bylo ukončeno jen v přítomnosti jednoho dědice, druhý nebyl ani osloven ani přizvan k vypořádání. Je toto možný a správný postup, když jednomu z dědiců byly tatko předány cennosti a osobní věci, které měla babička v nemocnici a druhý dědic o tom neměl ani tušení? Děkuji pěkně za odpověď
Leny

Dobrý den,

pokud babička nezanechala kromě Vámi uváděných cenností žádný jiný majetek, je pravděpodobně, že soud dědické řízení zastavil z důvodu existence majetku pouze nepatrné hodnoty. Tento postup je v souladu s § 154 zákona o zvláštních řízeních soudních, který říká, že „zanechal-li zůstavitel majetek bez hodnoty nebo jen majetek nepatrné hodnoty, soud usnesením vydá zůstavitelův majetek tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestli s nabytím tohoto majetku vyslovil souhlasu“. Byly-li splněny uvedené zákonné podmínky, tj. babička zanechala majetek pouze nepatrné hodnoty, dědic, který byl předvolán k předběžnému šetření u notáře, byl vypravitelem pohřbu a s nabytím majetku vyslovil souhlas, pak soud správně dědické řízení zastavil a majetek vydal tomuto dědici a druhého k dědickému řízení vůbec nepředvolal.

S pozdravem

Barbora Vráblová