Pečuji o tchyni v rámci dlouhodobého ošetřovného, má i příspěvek na péči ve 3. stupni. Mohu nastoupit do práce?

Odpověď na dotaz ze dne 29. ledna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v současné době probíhá pečování o mou tchyni v rámci tříměsíční lhůty platné od června 2018. Za měsíc mi tato forma opatrování končí, avšak tchyně pobírá příspěvek na nemohoucnost III. stupně. V návaznosti s tímto se chci zeptat, zda mohu nastoupit do zaměstnání nebo je nutná celodenní péče při tomto stupni nemohoucnosti. Tchyně by sama zůstávala po dobu 8 hodin než bych se vrátila ze zaměstnání. V současné době je její zdravotní stav takový, že by drobné úkony zvládla a zbytek bych zajistila před odchodem do zaměstnání a následně po příchodu. Mohu tedy nastoupit do zaměstnání nebo se to vylučuje s pečováním o osobu s nemohoucností III. stupně? Předem děkuji za odpověď.
ewe
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Pečujete o tchyni v rámci dlouhodobého ošetřování člena rodiny, které Vám za měsíc končí. Ptáte se, zda se nevylučuje celodenní péče o blízkou osobu ve třetím stupni příspěvku na péči s nástupem do zaměstnání.

Vážená paní,

příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Pomoc může být poskytována osobou blízkou, která musí být označena ve formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci, s písemným souhlasem potřebné osoby (podpisem pod oznámení) s jejím poskytováním. Možná jste ho již vyplnila při žádosti o příspěvek na péči.

V zákoně o sociálních službách se neuvádí povinnost celodenní péče o blízkou osobu. Poskytující osoba, zapsaná v Oznámení o poskytovateli pomoci, však musí pomoc poskytovat osobně a způsob poskytované pomoci a její rozsah musí odpovídat stanovenému stupni závislosti a být zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat (viz v § 29 zákona o sociálních službách, kontrola využívání příspěvku).

Pokud je tedy zdravotní stav Vaší tchyně takový, že byste ji mohla osm hodin nechat bez dohledu a vše zajistit před a po Vaší práci, do práce byste mohla nastoupit. Osobně se však domnívám, že ve třetím stupni závislosti, kdy jde o značnou závislost na péči, bude dost těžké, aby Vaše tchyně vydržela osm hodin bez jakékoliv péče.

Zdravím Vás.

Oldřich Hanibal