Pečuji o tatínka, má příspěvek na péči i ZTP, bydlím s ním, ale trvalé bydliště mám jinde. Komu se příspěvek počítá do příjmů?

Odpověď na dotaz ze dne 10. ledna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, pečuji aktuálně o svého otce v jeho bydlišti (bydlím s ním), ale trvalý pobyt mám v jiném kraji, jelikož se zjevně jedná o dočasnou záležitost (stejně jako o dočasné zaměstnání na dobu určitou v jeho městě). Zajímá mě, zda se příspěvek na péči, který otec jako ZTP pobírá, započítává do mých příjmů, ačkoliv z něho hradíme např. hygiennické a zdravotní pomůcky, spotřební materiál i aktivizační péči. Na těchto stránkách jsem nalezl odpověď na tutéž otázku, ale s tím, že se "započítává, pokud pečující osoba nebydlí s osobou, o kterou pečuje". Ptám se znovu, protože to máme jinak. S tím souvisí i druhá otázka. Je příspěvek na péči příjmem osoby, které je určený a která ho pravidelně dostává na účet? Osoba pečující ho pak může vynakládat na výdaje spojené s péčí o osobu ZTP, stará-li se zároveň i o finance osoby ZTP. Děkuji vám předem za odpověď a celkově za vaše služby veřejnosti. S pozdravem Vítězslav D
Vítězslav D
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Obracíte se na nás s dotazem, zda se příspěvek na péči započítává do příjmů pečujícího v situaci, kdy s nemocným bydlí, a zda je příjmem osoby, které je určený a která ho dostává na účet.

Dobrý den, pane Vítězslave,

obracíte se na nás s dotazem, zda se příspěvek na péči započítává do příjmů pečujícího v situaci, kdy s nemocným bydlí, a zda je příjmem osoby, které je určený a která ho dostává na účet. Neumím bohužel z Vašeho psaní poznat, zda výše popsanou osobou myslíte sebe nebo tatínka, pokusím se tedy osvětlit situaci alespoň obecně.

Nejprve bych velmi chtěla ocenit Vaši péči o tatínka i Vaši obětavost, že jste přizpůsobil bydlení i práci tomu, abyste se o něj mohl starat.

Začnu druhou otázkou a to, čí je příspěvek příjem. Obecně je příspěvek na péči určen lidem, kteří se z důvodu svého zdravotního stavu nemohou kompletně postarat o své potřeby, aby si zaplatili sociální služby, které jim tyto potřeby zajistí nebo dali peníze svým blízkým, kteří se o ně starají.
Pokud jste uveden v oznámení o poskytovateli pomoci jako blízká osoba, pak Vám peníze z příspěvku náleží coby tomu, kdo tatínkovi poskytuje péči. V zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, není uvedeno na co smí nebo nesmí osoba blízká peníze využít nebo za co je utratit, primárně jsou však určeny na pokrytí nákladů péče o nemocného. Ohledně účtu – opět záleží, čí číslo účtu je uvedeno na žádosti o příspěvek. Někdo uvádí účet nemocného, někdo zase účet pečujícího pro případ zhoršení stavu nemocného, kdy by nemohl s penězi na účtu manipulovat, popřípadě že by zemřel a jeho účet byl zablokován a pečující osoba tak zůstala bez prostředků.

Zda se příspěvek na péči započítává či nikoli do příjmu pečující osoby, záleží na tom, v jaké je situaci – o jaké dávky se chystá žádat, za jakým účelem potřebuje tuto skutečnost znát. Ve většině případů není započítáván (např. pro účely dávek státní sociální podpory), jindy záleží na finanční situaci pečujícího a účelu, pro který je třeba toto vědět. Doporučila bych Vám proto, abyste se dotázal na Call centru Úřadu práce ČR, příp. na úřadu práce, kde je tatínek místně příslušný trvalým bydlištěm, resp. odkud u něj byli na sociálním šetření. Tam by Vám měli umět odpovědět na to, co konkrétně potřebujete vědět k Vaší a tatínkově situaci.

S úctou a pozdravem

Tereza Lepešková