Pečuji o svou maminku, ale sama jsem onemocněla. Na jakou finanční podporu budu mít nárok po smrti maminky?

Odpověď na dotaz ze dne 31. března 2022 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Dostala jsem se do složité situace. V době kdy jsem byla dlouhodobě nemocná,jsem přišla o práci a po ukončení PN,přišel covid a moje maminka vážně onemocněla a potřebovala péči. Je to rok,co jsem jejím pečovatelem,maminka je v terminálním stádiu rakoviny plic s mtz na mozku. Teď jsem se dozvěděla,že sama mám karcinom prsu. Čeká mě léčba. Dojíždění do krajského města. Maminka tady zřejmě dlouho nebude. Mám po té na něco vůbec nárok? Mám manžela. Ale nemůžeme žít z jednoho platu. Nedosahuje ani 25tis. Děkuji za info.
Martina Švehlová
Píšete, že již rok pečujete o svou maminku v terminálním stadiu rakoviny. Sama jste se dozvěděla diagnózu rakoviny prsu a čeká Vás léčba. Ptáte se, na jakou podporu budete mít nárok, až Vaše maminka zemře.

Vážená paní Švehlová,

moc mě mrzí, že musíte čelit tak těžkým životním okolnostem. Je mi líto, že kromě péče o maminku, jejíž zdravotní stav není dobrý, musíte řešit také vlastní zdravotní problémy. Doufám, že kolem sebe máte lidi a služby, kteří Vám jsou oporou, a kteří Vám pomáhají.

Otázka, se kterou se na nás obracíte, se týká zdroje příjmů pro Vás, až tady Vaše maminka nebude. Je dobře, že hledáte možnosti, jak řešit finanční situaci Vaší rodiny.

Předpokládám, i když to výslovně neuvádíte, že Vaše maminka je nyní příjemcem příspěvku na péči a Vy jste vedena jako pečující – osoba blízká. Pokud jste tedy uvedena v žádosti o příspěvek na péči jako pečující osoba, a splníte-li potřebnou dobu důchodového pojištění, budete mít, až Vaše maminka zemře (nebo pokud z jiného důvodu péči ukončíte), nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že jste v posledních 2 letech získala alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění. Což pravděpodobně splňujete, jelikož dobu péče o osobu blízkou ve II. – IV. stupni závislosti je možné nechat si uznat jako náhradní dobu důchodového pojištění, píšete také, že jste předtím, než jste o maminku začala pečovat, byla zaměstnána.

Výši podpory v nezaměstnanosti Vám spočítají na pobočce úřadu práce. Také si můžete zažádat o dávky státní sociální podpory nebo dávky pomoci v hmotné nouzi. Bližší informace Vám poskytnou na pobočce Vašeho úřad práce nebo telefonicky v Call centru Úřadu práce ČR.

Pokud byste z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohla vykonávat zaměstnání, stálo by za zvážení podání žádosti o invalidní důchod. Jednou z podmínek pro nárok na invalidní důchod je tzv. zjištění invalidity. Žádost o invalidní důchod podává sám občan, doporučuje se však před podáním žádosti zkonzultovat tuto možnost s praktickým nebo ošetřujícím lékařem. Další podmínkou je splnění délky pojištění před vznikem invalidity. Ohledně splnění podmínky doporučuji kontaktovat přímo nejbližší pobočku České správy sociálního zabezpečení, kde se po zadání rodného čísla můžete bavit zcela konkrétně o tom, zda tuto podmínku splňujete. Na pobočku ČSSZ se můžete předem objednat online, vyplnění žádosti totiž zabere čas, proto je lepší sjednat si schůzku předem. Je potřeba vzít s sebou potřebné doklady a dokumenty.

Můžete se také zkusit obrátit na organizaci Amelie, která bezplatně poskytuje sociální poradenství i psychickou podporu dospělým s onkologickým onemocněním i jejich blízkým a mohou tedy mít více zkušeností s problematikou, kterou řešíte.

Přeji Vám mnoho sil.

S úctou za poradnu

Mgr. Ester Miffková