Pečuji o seniora, odešla jsem z práce. Komu přijde příspěvek na péči, kdyby byl dlouhodobě hospitalizován?

Odpověď na dotaz ze dne 17. února 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, jsem jedinou pečující osobou o seniora. Od října 2019 na plný úvazek, dala jsem výpověď v práci, protože nebylo jiného řešení. Senior měl uznán II. stupeň závislosti. V říjnu jsme zažádali o zvýšení a 31 .1. přišlo rozhodnutí o úplné závislosti. Tedy IV. stupeň. Což znamená, že přeplatek mu v nejbližším možném termínu vyplatí. Jenže seniora 1.2. odvezla RZ, prognóza není příznivá, už mu nemocnice zajišťuje pobyt na LDN. Ptám se tedy, když bude senior dlouhodobě hospitalizován, odešle ÚP dávku na jeho jméno, či pečující osoby? Protože já jsem na přímu od něho závislá, na živobytí beru peníze z rezervy, která ale není bezedná. Senior už není ani schopen podpisu.
Alena
Pečujete o seniora na plný úvazek. Při péči o něj využíváte příspěvek na péči, který byl seniorovi přiznán v plné výši. Ptáte se, poté co bude senior dlouhodobě hospitalizován v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN), kam potom úřad práce odešle dávku (resp. doplatek za dobu od zvýšení příspěvku).

Dobrý den, paní Aleno,

pokud bude Váš senior celý kalendářní měsíc hospitalizován v léčebně dlouhodobě nemocných, ztrácí senior nárok na výplatu příspěvku na péči za daný kalendářní měsíc, tedy za měsíc, ve kterém bude celý měsíc hospitalizován. Za hospitalizaci v části měsíce dávka krácena nebude.

Příspěvek a doplatek bude zaslán stejným způsobem jako doposud, tedy buď poštou, nebo na účet, který byl uveden v původní žádosti. Pokud jej senior nebude schopný přijmout, obrátíte se o pomoc na úřad práce, který dávku dosud zasílal.

Pokud nebudete o seniora již moct pečovat, budou Vaše další kroky směřovat na úřad práce, kde se zaevidujete do evidence uchazečů o zaměstnání. Potvrzením o době poskytování příspěvku na péči, které získáte taktéž na úřadu práce, byste měla při splnění podmínek nárok na podporu v nezaměstnanosti. Další informace získáte na úřadu práce.

Zdravím Vás

Oldřich Hanibal