Pečuji o postiženého syna, až dosáhne 18 let, požádám mu o invalidní důchod. Bude mít syn nárok na sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 15. září 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Jsem matka středně těžce až těžce mentálně postiženého atypického autistu, epileptika, toho času 17 let. Starám se o něj sama, v mé péči. Jeho otec je však jako otec skvělý, s pomocí o něj nenahraditelný, bere si jej ,jak může a i přispívá alimenty. Nyní bohužel byla synovu otci diagnostikována rakovina ( slivinka, s metastazemi do plic , kostí,....) ,pravděpodobně chemoterapie s ozarovanim pouze prodlouží jeho trápeni o pár měsíců, bez této udržovací léčby bude konec rychlejší. Jsem zde pri něj, mu při konci maximálně pomoci. Máme opravdu krásný vztah. Můj dotaz zní, zda syn, jelikož má výše uvedené zdravotní postižení, má nárok na sirotčí důchod. Při dovršení 18 let syna budu žádat o invalidní důchod. Děkuji předem za radu Petra Lurská
Petra Lurská
Staráte se o sedmnáctiletého syna s postižením. Jeho otci bylo diagnostikováno onkologické onemocnění s nepříznivou prognózou. Ptáte se, zdali bude mít syn nárok na sirotčí důchod. Jakmile bude synovi 18 let, budete mu žádat o invalidní důchod.

Vážená paní Lurská,

nárok na sirotčí důchod bude mít syn po úmrtí otce, pokud otec získá potřebnou dobu pojištění a zároveň pokud bude syn z pohledu zákona nezaopatřeným dítětem. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (neboli studuje),
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené i dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Předpokládám, že syn pravděpodobně v tuto chvíli podmínku nezaopatřenosti splňuje a do 18 let nárok na sirotčí důchod mít bude. Pokud i poté bude nezaopatřeným dítětem, bude po přiznání invalidního důchodu záležet na přiznaném stupni. Pokud bude synovi přiznán invalidní důchod třetího stupně, tak mu nárok na sirotčí důchod zanikne (pokud by později znovu splňoval podmínku nezaopatřenosti, může o sirotčí důchod žádat znovu). Pokud bude přiznaný invalidní důchod prvního nebo druhého stupně, tak synovi bude sirotčí důchod nadále náležet a dojde k souběhu důchodu invalidního a sirotčího – v tom případě je vyplácen vyšší důchod v plné výši a z nižšího se vyplácí polovina procentní výměry.

O sirotčí důchod se žádá na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, kam se můžete obrátit i s případnými dalšími dotazy.

Vzhledem k vážnému onemocnění otce, můžete již nyní žádat o podporu nadace Dobrý anděl.

S přáním mnoha sil v nelehkých časech

Monika Vaníčková