Pečuji o nevidomou maminku, která pobírá příspěvek na péči. Mám také nárok na nějaký příspěvek?

Odpověď na dotaz ze dne 7. července 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den chtěla bych se zeptat starám se o nevydomou maminku a ona pobírá příspěvek na osobu blízkou.Ale já jsem s ní doma a nepobiram zadny příspěvek a ani sic příspěvek tak se chci zeptat jestli já mám také nárok něco pobírat nebo ne.dekuji
Růžena
Staráte se o maminku, která pobírá příspěvek na osobu blízkou. Ptáte se, zda byste měla nárok též pobírat nějakou dávku, když jste s ní doma.

Dobrý den, paní Růženo,

příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Uvedla jste, že osobou (blízkou), která mamince poskytuje péči, jste Vy. Pokud o maminku pečujete celodenně, maminčin příspěvek na péči náleží celý Vám.

Zdravím Vás.

Oldřich Hanibal