Pečuji o matku, v žádosti o příspěvek na péči jsme uvedeny se sestrou, ale ta už se starat nemůže. Jak postupovat?

Odpověď na dotaz ze dne 12. listopadu 2019 zobrazit původní dotaz
pečuji o matku , která má přiznaný III. stupeň příspěvku na péči. Jelikož mám už rok do důchodu, zůstala bych již doma a stačilo by mi, že mi stát bude platit zdravotní pojištění a doba se bude započítávat jako náhradní. Nebude problém v tom, že žadatel na žádosti je tedy maminka a my jsme uvedeny se sestrou jako osoby pečující. Nebudu muset sestru z té žádosti vyřadit, aby byla jen na mě? Situace se stejně změnila a sestra se do péče zapojovat již aktivně nemůže, vzala jsem si maminku k nám. Jde mi o to, jestli budu muset znovu běhat po úřadech a dávat třeba novou žádost bez sestry jako pečující ososby. Děkuji předem za odpověď.odpověď
Dana Veselá

Dobrý den, paní Veselá,

Obracíte se na nás s dotazem, zda je potřeba doložit na úřadech, že jste momentálně jediná pečující o Vaši maminku, která má přiznaný III. stupeň závislosti a pobírá příspěvek na péči. V žádosti o příspěvek uvedla maminka v minulosti jako pečující Vás a Vaši sestru, ale reálně nyní maminka bydlí s Vámi a pečujete o ni pouze Vy. Nezamýšlíte se již vrátit zpět do zaměstnání a potřebujete, aby za Vás stát hradil sociální a zdravotní pojištění.

Na úřadu práce, pod který spadáte dle místa Vašeho trvalého bydliště, byste měla nahlásit, že jste odešla ze zaměstnání a doložit jim potvrzení o péči o Vaši maminku. Toto potvrzení Vám vydá úřad práce, jenž vyřizoval příspěvek na péči (zde zase záleží na místě trvalého bydliště Vaší maminky v době podání žádosti o příspěvek).

Tento úřad po Vás/potažmo po Vaší mamince bude požadovat změnu v Oznámení o poskytovateli pomoci, v němž Vaše maminka nyní uvede jako pečující osobu pouze Vás a toto stvrdí svým podpisem. Formulář si můžete vytisknout na stránkách MPSV.

Potvrzení o péči je rovněž potřeba doručit na Vaši zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (potvrzení o péči se na OSSZ dodává až zpětně, nejdéle však do 2 let po skončení péče).

Přeji Vám, ať je jednání s úřady bezproblémové a vše se Vám podaří zařídit bez zbytečných průtahů.

S pozdravem

Lucie Přádová