Pečuji o maminku se 4. stupněm závislosti, chci se odhlásit z úřadu práce. Budu-li nemocná, budu mít nárok na nemocenské dávky?

Odpověď na dotaz ze dne 13. listopadu 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den.Dala jsem v práci výpověd z důvodu péče o maminku která má přiznán 4 stupen závislosti.Nyní jsem na úřadu práce kde pobírám podporu v nezaměstnanosti do prosince.Potom se chci z UP odhlásit.Chci se zeptat zda v případě mého onemocnění bych pobírala nemocenské dávky pokud bych nemohla o maminku pečovat nebo zda bych byla bez příjmu.
Jana Veselá
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

staráte se o maminku, která má přiznaný 4. stupeň závislosti a zároveň jste registrována na úřadu práce. Zajímá Vás, zda byste v případě, kdy byste nemohla pečovat o maminku z důvodu onemocnění, měla nárok na nemocenské dávky.

Ani registrace na úřadu práce, ani péče o osobu blízkou nezakládají nárok na nemocenské dávky. Na tyto dávky mají nárok pouze lidé, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru nebo pracují jako OSVČ. Více o nemocenském pojištění najdete na webu ČSSZ.

Zároveň jen pro úplnost dodávám, že péče o osobu blízkou se Vám započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro účely důchodového pojištění, není tedy nutné být kvůli tomu registrována na úřadu práce. Více je možné o tom přečíst na webu MPSV. Jinými slovy, pokud někdo pečuje o osobu závislou na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni, pak pečující osoba může do dvou let od skončení této péče podat návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče, tu musí umět doložit a doba pečování se jí pak může započítat do odpracovaných let.

Pokud by nastala situace, že byste se kvůli svému onemocnění ocitla bez příjmu, můžete se obrátit na úřad práce v místě Vašeho bydliště, kde Vám poradí, zda máte nárok na některou s dávek (např. pomoc v hmotné nouzi).

Ať se Vám i mamince daří.

Barbora Váchová