Pečuji 6 let o maminku, má příspěvek na péči ve 4. stupni. Kdyby mi umřela, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Odpověď na dotaz ze dne 7. ledna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, prosím o inf. Pečuji o maminku ve 4. stupni, nechodím do práce. Již 6 let. Budu mít v případě úmrtí nárok na podporu v nezaměstnanosti? Je mi již 61 let, nemám ještě důchodový věk. Děkuji. minaříková
miroslava
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, zda budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud by zemřela maminka, o kterou nyní pečujete.

Vážená paní Minaříková,

rozumím-li tomu správně, tak maminka pobírá příspěvek na péči ve 4. stupni a Vy jste její pečující osoba. V takovém případě nárok na podporu v nezaměstnanosti máte. Píšete, že již šest let nepracujete. Podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti je, že jste během dvou let předcházejících zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání platila sociální pojištění nebo „byla náhradně pojištěna“ aspoň dvanáct měsíců.

Období, kdy pečujete o maminku, se bere právě jako náhradní doba pojištění. Nárok na započtení náhradní doby však nevzniká automaticky. Musíte nejprve na ČSSZ podat návrh na vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče. Návrh můžete podat nejdříve po skončení péče a maximálně do dvou let od jejího ukončení (pokud by Vám v době péče o maminku vznikl nárok na starobní důchod, můžete podat návrh i během péče, aby Vám doba péče do důchodu byla započítána).

Doporučuji Vám, abyste si získala více informací ohledně délky a výše možné podpory přímo na nejbližší pobočce úřadu práce, kde Vám mohou také poradit, na jaké další dávky byste mohla mít v takové situaci nárok. Můžete využít i Call centrum Úřadu práce ČR.

S přáním všeho dobrého

Sára Balabánová