Pečoval jsem 5 let o maminku závislou na péči ve 4. stupni. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Odpověď na dotaz ze dne 19. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den.Pecoval jsem o maminku 5 LET. Pobirala 4 stupeň závislosti. Zemřela 12.12 2020.Nahlasil jsem se na úřad práce Kladno.Jaký bych měl mít nárok na potporu v nezaměstnanosti?
Michal Mikovec
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Pečoval jste 5 let o maminku při 4. stupni závislosti na péči. Po úmrtí maminky jste se nahlásil na úřad práce. Ptáte se, jaký byste měl mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Dobrý den, pane Mikovče,

pokud jste byl uveden v žádosti o příspěvek na péči jako pečující osoba, měl byste vzhledem k době péče o maminku na podporu v nezaměstnanosti nárok.

Podle zákona o zaměstnanosti, pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti musíte splnit podmínku péče o maminku v délce alespoň 12 měsíců během posledních dvou let před datem evidence na úřadě práce. Doba péče o osobu blízkou se totiž považuje za tzv. náhradní dobu zaměstnání. Výše podpory se Vám stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství.

Protože tato částka nebude příliš vysoká, můžete si zažádat také o dávky státní sociální podpory nebo dávky pomoci v hmotné nouzi. Bližší informace Vám poskytne Váš úřad práce.

Zdravím Vás.

Oldřich Hanibal