Partner je nemocný, za měsíc se vezmeme, má ještě otce. Kdyby došlo k úmrtí za trvání manželství, jak se bude dědit?

Odpověď na dotaz ze dne 22. srpna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, starám se o onkologicky nemocného partnera, se kterým se máme za měsíc brát. Pokud by v době manželství došlo k jeho úmrtí, jak se to, prosím, má s dědictvím? Jediným pozůstalým bych byla já a jeho otec, se kterým nejsou dobré vztahy. Pokud by muž odešel, dostala bych po něm celý byt, který budeme mít v SJM, ale ostatní finanční prostředky (na spořícím účtu) by se půlily mezi mě a jeho otce? Jak v tom případě, samozřejmě kromě závěti, kterou zatím nechceme sepisovat, máme postupovat, abych byla výhradním dědicem jen já? Máme si například nechat udělat společný účet? Moc děkuji za vysvětlení.
Štěpánka

Dobrý den,

pokud manžel nesepíše závěť, kterou by všechen svůj majetek zůstavil Vám, budete dědit Vy společně s otcem manžela jakožto dědici druhé dědické třídy. V dědickém řízení to funguje tak, že se nejprve vypořádá společné jmění manželů (SJM), teprve následně se rozděluje pozůstalost, která je představovaná podílem zesnulého manžela na SJM.

SJM vzniká automaticky uzavřením manželství a vztahuje se na majetek nabytý společně za trvání manželství. Součástí společného jmění manželů jsou např. také příjmy manželů ze zaměstnání nebo z podnikání. Společný účet si manželé zřídit mohou, povaha bankovního účtu však nemění majetkový režim. Pokud jsou finance součástí SJM, je nepodstatné, zda jsou uloženy na účtu pouze jednoho z manželů nebo na účtu společném.

Pokud Váš manžel koupil byt z peněz uspořených před manželstvím, byt by do společného jmění manželů vůbec nespadal. Byl by předmětem dědictví jako celek a dělil by se mezi Vás a Vašeho tchána. Pokud jste byt nabyli společně a je součástí SJM, dojde v dědickém řízení nejprve k vypořádání SJM tak, že se byt rozdělí na Vaši polovinu a polovinu manžela a následně se manželova polovina rozdělí mezi Vás a tchána. Vy tedy v dědickém řízení získáte celkem tři čtvrtiny a tchán jednu čtvrtinu bytu.

Zákon připouští, aby se dědici v průběhu dědického řízení domluvili na rozdělení pozůstalosti i jiným způsobem, než který předpokládá zákon. To však předpokládá ochotu k dohodě. Pokud s tchánem nemáte dobré vztahy, bylo by vhodnější majetkové poměry vyřešit ještě za života manžela nebo pořízením pro případ smrti.

Za života manžela lze situaci řešit změnou zákonného režimu SJM tak, abyste byt získala do svého výlučného vlastnictví. Vhodným řešením je také uzavření dědické smlouvy nebo sepsání závěti. Velmi bych doporučovala situaci konzultovat s notářem nebo advokátem. Poradí Vám nejvhodnější řešení.

S pozdravem

Barbora Steinlauf