Ovlivní sirotčí důchod vnučky příjem hmotné nouze babičky ve společné domácnosti?

Odpověď na dotaz ze dne 1. 8. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,

kamarádka dostala sirotčí důchod něco přes 100 tisíc, bude to mít vliv na hmotnou nouzi její babičky. (Žijí spolu, kamarádka je zletila (bez otce, inkompetentní matka)

Pikachu
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás s dotazem, zda sirotčí důchod Vaší zletilé kamarádky přesahující 100 tisíc korun bude mít vliv na výplatu dávek hmotné nouze její babičky. Obě žijí ve společné domácnosti.

Dobrý den, 

předem své reakce musím přiznat, že pro jasnou odpověď bych potřeboval více informací o situaci Vaší kamarádky a její babičky. Vycházím z předpokladu, že Vaše kamarádka dostala sirotčí důchod přesahující 100 tisíc korun jednorázově jako zpětné vyplacení nakumulované částky za několik měsíců, kdy sirotčí důchod neobdržela. V takovém případě se všechny dávky důchodového pojištění (a sirotčí důchod také) započítávají do příjmů pro účely dávek státní sociální podpory, hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením. V případě, že Vaše kamarádka žije s babičkou v jedné domácnosti, stává se pro zkoumání nároku na dávky hmotné nouze takzvanou společně posuzovanou osobou.

Ať už babička Vaší kamarádky pobírá jakoukoliv z dávek (mezi dávky v hmotné nouzi se řadí příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc), příjem 100 tisíc pro její vnučku v měsíci, kdy jej obdržela a žila se svou babičkou ve společné domácnosti, zbavuje její babičku nároku na dávku hmotné nouze, minimálně na nadcházející čtvrtletí. Navíc, v měsících dalších se bude nárok babičky na hmotnou nouzi odvíjet od výše výplat sirotčího důchodu Vaší kamarádky. Pokud bude společný příjem kamarádky a babičky vyšší, než patřičné násobky životního a existenčního minima, ztrácí babička na hmotnou nouzi nárok.

Každopádně bych jim doporučil obrátit se na call centrum úřadu práce, kde jim na čísle 800 779 900 mohou odpovědět přímo na konkrétní dotaz týkající se dávek hmotné nouze. Případně mohou zajít na místně příslušný úřad práce podle místa bydliště a na odboru, pod který dávky v hmotné nouzi spadají, svou situaci konzultovat.

S pozdravem

Lukáš Kutek

Dotaz zodpovídá

Mgr. Lukáš Kutek

poradenský pracovník

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz