Ovdovělá přítelkyně zvažuje předčasný starobní důchod. Jak je to s krácením výše vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 14. ledna 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, prosím o odpověď pro svou nejlepší přítelkyni, která uvažuje o odchodu do předčasného důchodu po úmrtí svého manžela. Manžel jí zemřel vloni v září. Pobíral starobní důchod. Přítelkyně stále pracuje, termín odchodu do starobního důchodu má v březnu 2021. Byli bezdětní. Přítelkyně teď pobírá vdovský důchod (10.300 Kč). Protože úmrtí manžela podlomilo její zdraví (psychické i fyzické), uvažuje o předčasném odchodu do důchodu. Její důchod bude nižší, než byl manželův. Můžete ,prosím, poradit, zda bude v tomto případě pobírat vdovský důchod po manželovi v plné výši a současně i svůj pravděpodobný předčasný důchod nebo se konečná částka výplaty důchodů bude nějak krátit a jak? A bude po manželovi pobírat vdovský důchod pouze jeden rok nebo déle? Děkuji za odpověď.
Jarmila
Hledáte informace pro svou nejlepší přítelkyni, která ovdověla v září 2019 a uvažuje o předčasném starobním důchodu. Ptáte se, jak to bude s výší důchodů v případě současného pobírání vdovského a předčasného starobního, a jak dlouho bude mít přítelkyně na výplatu vdovského důchodu nárok? Manžel jí zemřel v září 2019. Termín odchodu do řádného starobního důchodu má přítelkyně v březnu 2021, děti žádné neměli.

Vážená paní Jarmilo,

vážím si toho, že se kamarádce snažíte pomoci a zjišťujete pro ni informace.

V případě současného pobírání vdovského a starobního důchodu (i předčasného) dochází k tzv. souběhu důchodů. To znamená, že nejvyšší důchod bude vyplácen v plné výši (včetně základní výměry) a z ostatních důchodů se vyplácí pouze polovina procentní výměry (základní výměra nikoliv).

Nárok na vdovský důchod je, jak uvádíte, jeden rok. Po uplynutí jednoho roku náleží nadále, pokud bude přítelkyně splňovat některou z následujících podmínek:

  • péče o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
  • peče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s Vaší přítelkyní v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • invalidita ve třetím stupni,
  • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud by přítelkyni nárok na vdovský důchod po jednom roce pobírání zanikl, je zde ještě dvouletá lhůta od zániku tohoto nároku, ve které může být vdovský důchod obnoven – a to v případě, že přítelkyně v této lhůtě začne některou z výše uvedených podmínek splňovat.

V případě přítelkyně je pravděpodobné, že bude splňovat poslední z uvedených podmínek, podmínku věku. To si můžete ověřit v tabulce důchodového věku.

Vzhledem k tomu, že přítelkyně uvažuje o odchodu do předčasného starobního důchodu, doporučuji si sjednat osobní schůzku na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, kde s ní situaci mohou probrat zcela konkrétně a pomoci najít optimální řešení. Lze také zvážit další varianty, jako je např. pracovní neschopnost.

Držím palce, aby se povedlo najít dobrou možnost.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková