Ovdověla jsem v roce 2005, synovi bude 26 let letos v červenci. Budu mít nárok na obnovu důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 16. března 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,v roce 2005 jsem ovdověla jsem narozena 28.6.1968 a můj syn dosáhne 26.let 4.7 2918 do této doby bude studentem a vdovský důchod mi bude ukončen mám nárok na obnovu vdovskeho důchodu dekuji za odpověď Havlickova
Ladislava
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den, paní Havlíčková,

důležitým faktem je, že Vám byl důchod přiznán ještě před 1.1.2010. Obnova Vašeho důchodu se tedy bude řídit starší úpravou zákona č. 155/1995 o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2009.

Nyní k podmínkám nároku na obnovu důchodu přiznaným před 1.1.2010. Vdovský nebo vdovecký důchod ČSSZ vyplácí při splnění podmínek nároku jeden rok. Po jeho uplynutí tento důchod nadále náleží, jestliže do pěti let ode dne, kdy dřívější nárok na vdovský nebo vdovecký důchod zanikl, dojde k opětovnému splnění některé ze zákonných podmínek. Podle informací, které jste o sobě poskytla, půjde u Vás o podmínku dosažení zákonem stanovené věkové hranice. Tato hranice činí 55 let u žen, které ovdověly do 31.12.2009.
Důchod Vám bude zastaven 4.7.2018. Zákonná lhůta pěti let tedy uplyne dnem 4.7.2023. Dovršením věku 55 let, tzn. ke dni 28.6.2023, tuto hranici splníte a vdovský důchod by Vám měl být obnoven. O obnovu vdovského důchodu si musíte zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště a to nejlépe dva měsíce před splněním podmínky nároku na dávku.
Informace o konkrétních důchodech poskytuje Call centrum ČSSZ, která Vám pozůstalostní důchod vyplácí. Sdělíte-li pracovnicím call centra své rodné číslo, můžete se ptát zcela konkrétně na vše, co Vás v souvislosti s ním zajímá.

S pozdravem

Sára Balabánová