Ovdověla jsem, důchod jsem pobírala od 1999 do 2017, mám 4 děti. Mám nárok na obnovu vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 14. 7. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den ,jsem ročník 1967. ,.Ovdovela jsem v roce 1999,po manželovi mi zůstali 4 nezaopatrene děti,vdovsky důchod jsem probírala do roku 2017,nejmladší syn ukončil stavební školu a mě v té době bylo 50let.Mohu si znovu zažádat o vdovsky důchod. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. BEDŘIŠKA

Bedřiška
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás s otázkou, zdali máte nárok na obnovu vdovského důchodu. Vdovský důchod Vám náležel od r. 1999 do r. 2017. Narozena jste v roce 1967 a máte 4 děti.

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že Vám byl vdovský důchod přiznán v roce 1999, budou se podmínky pro možnou obnovu řídit podmínkami platnými od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2009 dle zákona o důchodovém pojištění.

Nárok na obnovu vdovského důchodu Vám vznikne v případě, že bude splněna některá z níže uvedených podmínek do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod.

  • péče o nezaopatřené dítě,
  • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • invalidita ve třetím stupni (plná invalidita),
  • dosažení věku 55 let u vdovy, u vdovce 58 let (nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší)

Co se týče podmínky věku, jelikož pětiletá lhůta uplyne v r. 2022 a téhož roku budete mít i 55. narozeniny, bude záležet na Vašem přesném datu narození a datu, ke kterému Vám zanikl předchozí nárok na vdovský důchod.

Konkrétní informace o Vašem nároku na vdovský důchod Vám mohou sdělit na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení nebo v telefonickém klientském centru České správy sociálního zabezpečení.

S pozdravem

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz