Ovdověla jsem a mám nezletilou dceru. Budu mít nárok na vdovský důchod po ukončení jejího studia?

Odpověď na dotaz ze dne 2. 9. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. Ovdověla jsem 21.6.2010. Jsem narozená 10/1966. Mám nezletilou dceru, která studuje druhý ročník střední školy. Chtěla jsem se zeptat, jestli budu mít nárok na vdovský důchod po ukončení jejího studia a nebo pak bych musela o něj žádat a nebo ukončením studia končí vdovský důchod. Děkuji za odpověď. Javega

javega
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Vážená paní Javega,

píšete, že jste doposud pobírala vdovský důchod v prodloužené formě z důvodu nezaopatřenosti Vaší dcery. Ptáte se, zda o nárok na vdovský důchod zanikne, až Vaše dcera dokončí střední školu.

Výplata vdovského/vdoveckého důchodu náleží standardně po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky. Po uplynutí této doby pokračuje výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech, tj.:

-pozůstalá osoba se stará o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě, příp. o svého rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III nebo IV;
-je sám/sama invalidní důchodu ve třetím stupni;
-dosáhl/a zákonem stanoveného věku (věk o čtyři roky nižší než je věk pro muže stejného data narození — pro ročník 1966 je to 61 let).

Důchod tedy můžete pobírat po dobu, po kterou bude Vaše dcera nezaopatřeným dítětem (za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky nejdéle však do 26. roku věku pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání — denní studium střední, vyšší odborné nebo vysoké školy), anebo pokud splníte některou z výše uvedených podmínek (např. péče o rodiče, invalidita, dosažení určitého věku).

Pokud je vyplácení vdovského důchodu ukončeno, může být obnoveno v případě splnění některé ze zákonných podmínek. Splnění některé z těchto podmínek však musí nastat do dvou let po předchozím zániku nároku na vdovský důchod. K obnově výplaty však nedochází automaticky, ale vždy na základě žádosti podané na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, ke které se doloží doklady prokazující splnění podmínek.

S pozdravem

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz