Otec zemřel, zanechal jen dluhy, nestýkali jsme se. Mohu městu uhradit náklady na pohřeb, když chci dědictví odmítnout?

Odpověď na dotaz ze dne 14. listopadu 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, dozvěděla jsem se až po měsíci, že zemřel můj otec. Pohřeb mezitím vypravil městský úřad. S otcem jsme se nestýkali (právě pro jeho způsob života), zanechal po sobě jen dluhy. Chtěla bych uhradit městu jeho pohřeb, ale nevím, abych tímto krokem sobě nepřisoudila i jeho dluhy. Dědické řízení dosud neproběhlo, bude asi až v lednu 2019 a samozřejmě všeho se vzdám. Kde v zákonech najdu oporu pro moje rozhodnutí zaplatit jen dluh na pohřbu?Děkuji. Iva Zajícová
Iva Zajícová

Dobrý den paní Zajícová,

právní úprava neumožňuje, aby dědic v rámci projednání dědictví uhradil jen některé jím vybrané dluhy. Dědictví lze buď odmítnout jako celek (tzn. jak majetek, tak i dluhy), nebo je třeba jej jako celek přijmout (včetně všech dluhů). Zákon výslovně uvádí, že odmítne-li dědic dědictví pod podmínkou, s výhradou nebo jen zčásti, bude odmítnutí dědictví neplatné.

Pokud se rozhodnete dědictví odmítnout, zanikne tím Vaše povinnost dluh vzniklý v souvislosti s vypravením pohřbu uhradit. Obecnímu úřadu se pak náklady na pohřbení mohou vrátit v rámci projednání dědictví v případě, kdy bude zjištěno, že Váš otec zanechal majetek pouze nepatrné hodnoty. V takovém případě bude dědické řízení zastaveno s tím, že se majetek nepatrné hodnoty přenechá právě obecnímu úřadu jako vypraviteli pohřbu k úhradě jím vynaložených nákladů na pohřeb.

Pro úplnost uvádím, že dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy Vás soud vyrozumí o Vašem právu odmítnout dědictví. Uplynutím této lhůty Vaše právo dědictví odmítnout zanikne.

S pozdravem

Barbora Vráblová