Otec zemřel, pohřeb vypravila jeho žena. Mám nárok dědit? Mohu vědět, kde je otec pohřben?

Odpověď na dotaz ze dne 25. února 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,otec mi zemřel na konci min.roku 2020.Dva roky ležel ochrnutý v nemocnici po těžkém úrazu,kde jsem se o něj staral i s jeho družkou.Po roce(tedy po roce v nemocnici) se oženil s družkou v nemocnici,byli tedy rok manželé,když můj otec zemřel.Otci celé dva roky co ležel v nemocnici chodil jeho důchod na účet družky-nyní vdova po mém otci.Mám dva dotazy.Mám nárok na nějaké peníze po otci?Mám právo vědět,kde je otec pohřben?Vdova po mém otci mi nedovolila,abych jí pomohl vypravit pohřeb mého zesnulého otce a sama je vypravitelkou pohřbu. Vdova po mém otci se mnou bohužel nekomunikuje.Děkuji za odpovědi,Jarda.
Jarda

Dobrý den,

pokud otec nesepsal závěť, budete dědit společně s manželkou v první dědické třídě. Jste-li jediný pozůstalý potomek, budete pozůstalost dědit na polovinu. Pokud otec závěť sepsal, bude se pozůstalost rozdělovat dle závěti. Vám jako nepominutelnému dědici nicméně náleží nárok alespoň na tzv. povinný díl, to je alespoň čtvrtina dědického podílu, který byste dědil dle zákonné posloupnosti. V rozsahu uplatnění nároku na povinný díl byste měl být účastníkem dědického řízení. Pokud nemáte žádné informace k průběhu dědického řízení, doporučovala bych aktivně zjišťovat, jaký notář pozůstalost po otci projednává. Notáře pověřuje vždy okresní soud, v jehož obvodu měl otec ke dni smrti trvalý pobyt. U tohoto soudu můžete požádat o nahlédnutí do dědického spisu, resp. o informaci, na jakého notáře se máte obrátit.

Pokud jde o pohřbení otce, zákon k tomu přistupuje tak, že říká, že člověk má právo rozhodnout, jak chce být pohřben. Pokud o tom nezanechá žádný pokyn, má o jeho pohřbení rozhodnout manžel, případně jeho děti. Právo na informaci o místě pohřbení zákon výslovně nezakotvuje, a bylo by tak velmi obtížně vymahatelné. V průběhu dědického řízení, zejména při osobní jednání u notáře však budete snad mít možnost informaci zjistit od pozůstalé manželky otce.

S pozdravem

Barbora Vráblová