Otec zemřel, i po měsíci chybí úmrtní list, koroner zapsal "datum úmrtí neznámé". Jak dlouho o něm soud rozhoduje?

Odpověď na dotaz ze dne 25. dubna 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Před měsícem mi zemřel otec na rakovinu slinivky. Koroner, který ohledával tělo napsal do listu datum smrti a označil pole odhadem. I přes to, že mu matka říkala, že v jednu hodinu v noci ještě dýchal. Po vyzvednutí úmrtniho listu přišel šok. U datumu úmrtí bylo neznámý. Šlo to k soudu. Tudíž nemůžeme vyřídit pozůstalost. Matka se nedostane na jejich společný bankovní účet, nemůže pobírat vdovský důchod. Nemůže jezdit autem, protože není platná pojistka, nejde zrušit a uzavřít novou na mou matku. A je toho mnohem více.... Proto bych potřebovala vědět, jak dlouho může trvat než soud rozhodne o datu úmrtí, aby byl vystaven platný úmrtni list. Děkuji Lenka
Lenka

Dobrý den,

průběh řízení o určení data smrti je upraven zákonem o zvláštních řízeních soudních. Ten stanoví, že soud na základě podnětu matriky zahájí řízení o určení data smrti, v rámci kterého vyhláškou vyzve osoby, které by mohly znát okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti, aby o nich ve lhůtě do 1 měsíce od uveřejnění vyhlášky podaly soudu zprávu. Soud zároveň z vlastní iniciativy musí provést všechna šetření potřebná k určení data smrti. V uvedené vyhlášce je soud povinen uvést podstatné okolnosti případu a oznámit, že „po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce určí den smrti člověka“. Ve vyhlášce je povinen uvést den, kdy tato lhůta končí.

Z formulace uvedené v zákoně vyplývá, že soud určí den smrti poté, co uplyne lhůta stanovená vyhláškou. Zákon nicméně nestanoví, dokdy je povinen tak učinit. Z vyhlášky soudu lze zjistit pouze to, k jakému datu končí lhůta, před jejímž uplynutím den smrti určen být nemůže.

Doporučuji Vám obrátit se přímo na příslušný soud, kde se lze dotázat na to, kdy má uplynout stanovená lhůta, příp. na to, zda stanovená lhůta již uplynula. Pokud uplynula, požádejte soud, případně i opakovaně, o urgentní vyřízení této věci. Pro rychlejší komunikaci je možné soud kontaktovat telefonicky.

S pozdravem

Barbora Vráblová