Otec před mým narozením sepsal závěť, kde veškerý majetek odkázal mé starší sestře. Lze závěť napadnout?

Odpověď na dotaz ze dne 5. srpna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám dotaz zda lze napadnout závěť sepsanou, mým zesnulým otcem, v roce 1995, tedy rok před mým narozením. Přičemž otec veškerý majetek odkázal mé starší sestře. Po otci zůstal rodinný dům, který byl však zkolaudován až v roce 1999. S otcem jsem žila asi 10 let před jeho úmrtím a starala jsem se o něj, mám zde také trvalý pobyt. Sestra zde nebydlí asi 5 let a nemá zde ani trvalý pobyt. Předem děkuji za odpověď.
Monika

Dobrý den,

jste přímým potomkem zůstavitele a tím pádem i tzv. nepominutelným dědicem. Díky tomu Vám zákon poskytuje vyšší míru ochrany a náleží vám z pozůstalosti alespoň tzv. povinný díl. Toto platí, i když Váš otec sepsal závěť, kde vše zůstavil Vaší sestře. Povinný díl by Vám nenáležel pouze za předpokladu, že byste povinný díl odmítla, nebo pokud by Vás otec platně vydědil.

Konkrétně se ve Vašem případě jedná o situaci, kdy jste byla v závěti opominuta, protože závěť byla sepsána před tím, než jste se narodila. Zákon pro tyto případy stanoví, že pokud nepominutelný dědic dokáže, že k opominutí došlo jen proto, že o něm zůstavitel při sepsání závěti nevěděl, zůstává dědici zachováno právo na povinný díl.

Vzhledem k podrobnostem uváděným ve Vašem dotazu považuji za podstatné rozepsat i to, co je konkrétně obsahem povinného dílu nepominutelného dědice. U zletilého potomka se jedná o jednu čtvrtinu zákonného dědického podílu – tedy podílu, který byste získala, kdyby se dědění neřídilo závětí, ale zákonnou posloupností. Podle zákonné dědické posloupnosti byste v první dědické třídě dědila Vy, Vaše sestra a případně maminka, pokud je stále naživu. Dle zákona by Vám tedy náležela nejméně jedna třetina pozůstalosti. Povinný díl představuje jednu čtvrtinu z této jedné třetiny pozůstalosti, tj. jednu dvanáctinu.

Současně je třeba upřesnit, že právo na povinný díl má jinou podobu než právo dědice na dědický podíl. Zatímco dědický podíl je zpravidla představován ideálním podílem na veškerém majetku, který je součástí pozůstalosti, případně nárokem na konkrétní věci z pozůstalosti (např. právě nemovitost), povinný díl je představován pouze peněžní částkou rovnající se jeho hodnotě.

Pro úplnost uvádím také to, že zákon dává možnost v dědickém řízení uplatnit nárok na náhradu nákladů vynaložených na péči o zemřelého, jeho domácnost nebo majetek.

Vzhledem k tomu, že Vaše situaci je poměrně složitá, doporučovala bych Vám obrátit se na advokáta a svou situaci s ním zkonzultovat. Při lepší znalosti všech okolností bude schopen Vám poradit, jak postupovat, případně Vám může v dědickém řízení zastoupit.

S pozdravem

JUDr. Barbora Steinlauf