Otec pobírá můj sirotčí důchod, jaké má práva na můj sirotčí důchod a k čemu má sirotčí důchod sloužit?

Odpověď na dotaz ze dne 30. 3. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně sirotčího důchodu.. Jelikož nejsem plnoletá osoba, tak otec dostává na svůj účet můj sirotčí důchod a já nemám takto k tomu žádný přístup.. Pointa dotazu: Jaké práva má pečovatel na můj sirotčí důchod? a na co bych případně mohla použit svůj sirotčí důchod..? Děkuji Vendy.

Vendy_
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete nám, že nejste plnoletá, a proto je Váš sirotčí důchod posílán na účet otce a nemáte k němu přístup. Ptáte se, jaká má otec práva s nakládáním se sirotčím důchodem a na co byste ho případně mohla použít.

Dobrý den,

zákon (Občanský zákoník, Zákon o důchodovém pojištění) přesně nedefinuje, jak má být nakládáno se sirotčím důchodem. Co ale uvádí je, že sirotčí důchod má sloužit ke krytí ztráty příjmu z důvodu úmrtí živitele. Tato finanční podpora má tedy přispět k naplňování životních potřeb a zachování životní úrovně nezaopatřeného dítěte po ztrátě rodiče.
Váš otec má vůči Vám vyživovací povinnost . Má tak ovšem činit úměrně svým možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům. Váš otec a Vy byste také měli mít stejnou životní úroveň. Kolik se Vám otec nakonec rozhodne vyplácet jako kapesné, je už čistě na něm a odvíjí se to od jeho možností a Vaší vzájemné dohody.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) může zasáhnout v situaci, kdy rodič aktuálně pobírá za dítě sirotčí důchod a užívá ho neadekvátním způsobem. Pokud by tomu tak bylo, můžete se ve věci obrátit i na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí — OSPOD v rámci úřadu podle místa Vašeho bydliště. Tam by Vám měli být schopni kompletně poradit a pomoci.
Po dosažení Vaší plnoletosti si můžete zažádat, aby byl sirotčí důchod vyplácen přímo Vám. Pokud byste ale nadále bydlela s Vaším otcem v jedné domácnosti, pak i Vy máte povinnost přispívat na společnou domácnost a stravu. Jedná se o tzv. koadjutorium — povinnost dítěte podílet se na chodu rodinné domácnosti, tedy pomáhat a případně i finančně přispívat na úhradu společných potřeb rodiny, ve které žije. Pokud by se zletilé dítě na chodu domácnosti dostatečně nepodílelo a žilo dál ve společné domácnosti, jednalo by se z jeho strany o bezdůvodné obohacení.
Ve věci se také můžete obrátit na některou z občanských poraden.

S pozdravem

Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz