Otec mého syna nesplňoval ke dni smrti potřebnou dobu pojištění. Může znovu žádat o sirotčí důchod po novele 2018?

Odpověď na dotaz ze dne 6. listopadu 2017 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, otec mého syna spáchal sebevraždu a jak mi bylo po podání žádosti na sirotčí důchod zděleno, žádost podaná dne 6.11.2017 bude zřejmě zamítnuta, protože nesplnil podmínky odpracovaní za posledních 10 let a chybí zhruba 5 měsíců. V únoru 2018 bude vydána novela zákona a stačí pouze rok. To budu tedy žádat znova. Můj dotaz spočívá v tom zda po únoru 2018 budu moci žádat zpětně o sirotčí důchod k datumu 2.10 2017 úmrtí otce syna. Děkuji moc Jana L.
Jana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že otec Vašeho syna nesplnil ke dni úmrtí potřebnou dobu pojištění a ptáte se, jak to bude po novele zákona o nemocenském pojištění v roce 2018.

Dobrý den, paní Jano,

jak správně uvádíte, k 1.2.2018 dojde ke změně podmínek pro získání nároku na sirotčí důchod a to tak, že nárok vznikne, pokud zemřelý ke dni úmrtí splní podmínku alespoň jednoho roku pojištění v posledních deseti letech, nebo dvou let v posledních dvaceti letech, je-li zemřelý starší 38 let.

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí uvádí, že nárok na sirotčí důchod vzniká ode dne účinnosti zákona i v případech, kdy byly nové podmínky pro vznik nároku na sirotčí důchod splněny před tímto dnem, avšak podle dosavadní právní úpravy nárok na sirotčí důchod nevznikl.

Domnívám se tedy, že pokud po 1.2.2018 podáte žádost znovu, bude posouzena podle nových podmínek a při jejich splnění Vašemu synovi nárok na sirotčí důchod vznikne. Konkrétně se přímo o Vaší situaci můžete poradit na informační lince České správy sociálního zabezpečení na čísle 800 050 248.

Přeji Vám a synovi vše dobré.

Jitka Řeháčková