Otec mého dítěte zemřel, předtím jsme nebyli v kontaktu. Jak mám pokračovat v žádosti o sirotčí důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 7. 2. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,potřebuji radu jak pokračovat v žádosti o sirotčí důchod.Vím jen že otec mého dítěte zemřel,nebyly jsme v kontaktu, jen platil výživné.nic o něm nic nevím a nemohu se dostat k umrtnímu listu s rodinou nekomunikuji.děkuji

Neznámá
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se, jak postupovat při žádosti o sirotčí důchod, když nemáte informace o otci Vašeho dítě a nemůžete se dostat k úmrtnímu listu. Víte jen, že zemřel. S rodinou nekomunikujete.

Dobrý den,

žádost o sirotčí důchod je třeba podat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. K žádosti budete potřebovat tyto doklady:

  • rodný list nebo výpis z matriky narození Vašeho nezaopatřeného dítěte, popř. jiný doklad prokazující vztah dítěte k zemřelé osobě,

  • u dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, se předloží i doklady prokazující jeho nezaopatřenost, např. potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.),

  • úmrtní list otce dítěte; pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel.

Doporučuji tedy nejprve zajít s doklady, které máte na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Tam zjistíte, zda lze z jejich strany ověřit v agendovém systému evidence obyvatel úmrtí otce dítěte.

V případě, že to nepůjde ověřit, můžete získat úmrtní list jakožto zákonný zástupce dítěte na příslušné matrice, kde otec dítěte zemřel.

Není- li Vám známo místo jeho úmrtí, podejte pak žádost o výpis údajů z evidence obyvatel, který je přístupný rodinným příslušníkům, tedy také Vám jakožto zákonnému zástupci dítěte. Konkrétní postup naleznete na webu Ministerstva vnitra.

Pro další informace o sirotčím důchodu se můžete obrátit také na Call centrum České správy sociálního zabezpečení.

S pozdravem a přáním dobrého pořízení

Irena Buchtová

Dotaz zodpovídá

Irena Buchtová

externí poradenský pracovník v oblasti sociální péče

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz