Otec má nádor na mozku, myslí, že z nemocnice půjde k exmanželce. Je svéprávný? Jak vše zvládnout v klidu?

Odpověď na dotaz ze dne 1. 12. 2020 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, náš otec před cca 3 týdny začal plést slova a my jsme si mysleli, že přebral (pálil slivovicu, popil, jižní Morava..) Hned jsme ho odeslali kjeho kardiologovi a následně neurologovi. Dle MR nádor v levém spánkovém laloku. Převoz na neurologii UH a následně operace FNUSA s vyjmutím nespecifikovaného útvaru 3 x 4 cm. Po 10 dnech výsledek histologie : Glioblastom, WHO G4, IDH-wildtype

Mutační analýza genu IDH1 a 2 neindikována u pacienta nad 55 let s nestředočarovým high grade gliomem; v případě klinické indikace bude sekvenace na vyžádání doplněna.

Převoz do nemocnice UH. Žádný kontakt a vyžádána komunikace kvůli koronavirové nákaze.
Nyní dilema, zda medikovat asouhlasit s terapií, popř. jaká je situace našehootce, zda je svéprávný, nebo ne?
Při dnešním telefonickém konaktu mi říkal, že je v pohodě, pozítří ho propustí a on se domnívá, že zamíří do domu, který obývá jeho bývalá manželka, která bydlí s mým bratrem. Matka je psychiatrický pacient, bojí se ho, protože tam již dříve proběhlo násilné chování, které byl vzájemné.
Ptám se co nyní, spolu s bratrem, můžeme udělat, aby situace, která asi nebude dlouho trvat, proběhla v co největší pohodě a klidu. Děkuji Silvie Bočková

Silvie Bočková

Dobrý den,

nevím, jestli jsem Váš dotaz pochopila správně, zkusím tedy zodpovědět, co mi přijde přehledné a na co mohu mít ve zkratce názor.

Osoba je svéprávná, dokud není důvod ji ve svéprávnosti omezit, což musí někdo navrhnout a na základě lékařského posudku může soud osobu ve svéprávnosti omezit. Předpokládám, že tento proces u Vašeho otce neproběhl.

Co se týká terapie a medikace, je třeba ji probrat s lékaři, abyste mohli dobře posoudit vy i otec, co jednotlivé možnosti obnáší a znamenají.

Z nemocnice nemohou pacienta v závažném zdravotním stavu propustit, pokud ho nesvěří pečující osobě, která s tím souhlasí, což je v tomto případě nejspíš někdo z vás. Jestli chce Váš otec do péče svého syna, musí s tím Váš bratr souhlasit. V takové situaci je asi namístě, aby vše podrobně probral se svou matkou a domluvili se, jak bude péče probíhat, a zvážili postup, kdyby se u Vašeho otce objevily náznaky násilného chování. Je pochopitelné, že se otcova bývalá manželka nechce vystavit dalšímu riziku domácího násilí. To je opravdu nutné před otcovým propuštěním probrat. Můžete dojít i k závěru, že tito dva lidé nemohou být v rámci svého zdravotního stavu spolu v jedné domácnosti a pak je namístě zvažovat jiné alternativy. Kam otec po propuštění půjde, není jen jeho rozhodnutí, pečující by s tím měli být v souladu.

Nevím, co myslíte tím, „aby situace proběhla v klidu“. Představuji si, že chcete, aby mohl otec dožít v klidu a měl zajištěnou dobrou péči a dostatečný komfort. To je jistě namístě a je velmi důležité zvážit, jestli jste za daných podmínek schopni poskytnout otci takovou péči doma. Pokud ano, doporučuji domluvit se na střídání v péči, probírání s matkou a zajištění podpory ze strany domácího hospice (pokud tuto možnost máte). Jestliže dojdete k názoru, že se na takovou péči necítíte nebo pro ni nemáte podmínky, je možné uvažovat například o umístění otce do lůžkového hospice, kde by odpadla nutná domluva s jeho bývalou ženou a další obavy, ale nenaplnila by se nejspíš otcova představa, jak bude dožívat. Bylo by třeba se s ním na tom domluvit a vysvětlit mu, že je to pro něj i pro vás lepší. Je možné také zkusit domácí péči a mít hospicovou péči „v záloze“, pokud byste získali dojem, že péči o otce doma nejde dobře naplnit nebo je příliš zatěžující pro matku.

Ať už se o otce budete starat kdekoliv – v nemocnici, doma nebo v hospici, doporučuji Vám hlavně zkusit s ním navázat klidný kontakt a dokončit vše, co potřebujete. Mnohdy není tak důležité prostředí, jako vztah a atmosféra, kterou dokážou blízcí a pacient spolu vytvořit.

Přeji Vám hodně sil,

Zuzana Vondřichová

Dotaz zodpovídá

PhDr. Zuzana Vondřichová, PhD.

PhDr. Zuzana Vondřichová, PhD.

psychoterapeutka

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz