Otec je v domově pro seniory, berou si příspěvek na péči i plnou úhradu. Mají na to právo?

Odpověď na dotaz ze dne 5. března 2018 zobrazit původní dotaz
Otec 96 let, Alzheimerova choroba, aktuálně v pečovatelském domově pro seniory s Alzheimerovou nemoci. Náklady na umístění v domově značné 30 000,- Kč/měsíc. Jeho důchod 12 300,- Kč/měsíc. Po mnoha měsících komunikování s úřady přiznán největší stupeň bezmocnosti (úplná bezmocnost - 5. stupeň a zvýšen příspěvek na 12 300,- Kč od Úřadu práce, který si plné míře ponechává sociální zařízení při plné úhradě tj. 30 000,- + 12 300 Kč/měsíc. Mají na to právo ? Ve smlouvě o tomto není nic napsáno. Jak postupovat ? Děkuji za Vaši odpověď..
Protector
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Máte otce s Alzheimerovou demencí, který pobývá v domově pro seniory. Náklady na tento pobyt jsou vysoké, značně převyšují příjem, který má otec ve formě důchodu. Povedlo se Vám zařídit, že otec pobírá příspěvek na péči; jeho celou výši si nárokuje zařízení. Zajímá Vás, zda na to má toto zařízení nárok, když o tom ve smlouvě není nic napsáno.

Dobrý den,

příspěvek na péči náleží osobě, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb, což je právě např. domov pro seniory.

Pokud někdo žije v domově pro seniory, toto zařízení se stává hlavním poskytovatelem každodenní péče, kterou dotyčný potřebuje. Proto si všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb pobytového typu tento příspěvek nárokují v plné výši. Jiná je situace, pokud příjemce příspěvku na péči žije doma; pak může tyto peníze rozdělit např. mezi blízkého člověka, se kterým žije, a pečovatelskou službu, podle toho, jak se kdo na péči podílí.

Je také běžnou praxí, že si poskytovatelé lůžkových sociálních služeb nárokují příspěvek na péči nad rámec úhrady, kterou platí uživatel a/nebo jeho blízcí. Zároveň je určitě v pořádku zajímat se o to, za jaké služby domov peníze vybírá, žádat vyúčtování. Za co uživatel domova pro seniory platí a jak je to s příspěvkem na péči je vysvětleno na webu ombudsmana.

S přáním všeho dobrého Vám i otci

Barbora Váchová